Cùng với các đơn vị khác trong toàn thị xã, Đảng ủy xã Thuận Lộc vừa tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện NQ 04 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động nguồn lực xây dựng thị xã đạt đô thị loại III và sơ kết 4 năm thực hiện NQ 05 về xây dựng, nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị giai đoạn 2017 – 2020 và những năm tiếp theo của BCH Đảng bộ thị xã khóa VI; tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000-2020”. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Văn Bình - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy, Trưởng đoàn chỉ đạo Thị ủy tại xã Thuận Lộc.

    Sau 5 năm Nghị quyết 04 của BCH Đảng bộ thị xã được triển khai thực hiện xã Thuận Lộc đã lập 06 quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư tỷ lệ 1/500 theo hướng đô thị. Từ năm 2016 đến nay, xã đã làm chủ đầu tư 16 công trình với tổng kinh phí hơn 21 tỷ đồng. Kết quả thu từ huy động các nguồn lực góp phần xây dựng thị xã đạt các tiêu chí đô thị loại III là gần 50 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp 6,7 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn từ ngân sách của tỉnh, thị xã và UBND xã Thuận Lộc.

Đồng chí Nguyễn Huy Khuyến - Phó Bí thư Đảng ủy xã báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết

    Bên cạnh những kết quả đạt được việc thực hiện NQ 04 vẫn còn một số tồn tại như: Việc huy động nội lực trong nhân dân để xây dựng kết cấu hạ tầng còn ít; Diện tích bố trí cho các công trình công cộng, thương mại dịch vụ chưa được tính toán đầy đủ các tiêu chí phát triển bền vững trong tương lai; Trong quá trình triển khai thực hiện việc phối hợp xây dựng, thẩm định hồ sơ, thiết kế vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra…

    Sau khi NQ 04 được ban hành và triển khai thực hiện NQ đã có tác động sâu sát đến sự phát triển về chính trị, kinh tế - xã hội tại địa phương. Nhận thức của đại bộ phận cán bộ và Nhân dân được nâng lên, các vấn đề xã hội được quan tâm đúng mức, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Đời sống kinh tế của Nhân dân ngày càng phát triển, các hoạt động văn hóa- văn nghệ- thể dục thể thao thu hút ngày càng nhiều người dân tham gia. Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, tâm linh và văn hóa phi vật thể được quam tâm đúng mức. Những kết quả đạt được trên lĩnh vực văn hóa – xã hội đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của người dân, tác động sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự phát triển của địa phương cũng như của thị xã.

    Hội nghị lần này cũng đã tổng kết 20 năm phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000-2020.

    Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Bình - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy đã ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện NQ 04, 05 của BCH Đảng bộ thị xã và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000-2020. Đồng chí cũng đã gợi ý một số giải pháp để xã Thuận Lộc xem xét đưa vào phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.661.405
    Online: 39