Chiều ngày 01/4, Thường trực Thị uỷ tổ chức hội nghị sơ kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng quý I, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

    Quý I năm 2021, Ban Thường vụ Thị ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp và các ngành trong khối nội chính tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, lãng phí (PCTN). Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác nội chính, cải cách tư pháp và PCTN năm 2021 đạt được nhiều kết quả, như: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác quân sự, quốc phòng được giữ vững; các ngành trong khối nội chính, các địa phương, đơn vị đã chủ động, phối hợp làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, an ninh tôn giáo, an ninh chính trị, an ninh kinh tế; thực hiện tốt quy chế hoạt động, quy chế phối hợp liên ngành; thực hiện công khai minh bạch các chế độ, chính sách, tài chính tại các đơn vị; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm trên tất cả các lĩnh vực, xử lý các trường hợp vi phạm đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; đôn đốc nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác đấu tranh PCTN; triển khai thực hiện kịp thời, đảm bảo chất lượng Nghị định 130/NĐ-CP trong việc kê khai lần đầu và công khai tài sản, thu nhập của các đối tượng theo quy định; tiếp nhận 14 đơn thư khiếu nại, tố cáo và đã tập trung giải quyết xong các đơn thuộc thẩm quyền; công tác cải cách tư pháp tiếp tục được quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan tư pháp; công tác tiếp dân được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định;... Những kết quả đó đã góp phần quan trọng trong đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư các dự án về trên địa bàn, đảm bảo cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

    Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận thẳng thắn, chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện công tác nội chính, cải cách tư pháp và PCTN, đó là: Trật tự an toàn xã hội vẫn còn một số tiềm ẩn phức tạp nhất là buôn bán, tàng trữ, sử dụng ma túy; công tác quản lý nhà nước về đất đai qua các thời kỳ còn lỏng lẻo, nên tình hình khiếu nại về đất đai gia tăng; hoạt động của Pháp Luân Công chưa được xử lý triệt để; việc cung cấp thông tin nhằm định hướng dư luận đối với các vụ việc, các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm đôi lúc còn chưa kịp thời.

    Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ và kết luận hội nghị của đồng chí Đặng Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy giao trách nhiệm cho cấp ủy, chính quyền các cấp và các ngành trong khối nội chính cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác PCTN, cải cách tư pháp. Tập trung nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác cho Nhân dân đối với âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Các ngành trong khối nội chính tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, trung kịp thời xử lý những thông tin có liên quan nhằm giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, an ninh kinh tế, an ninh môi trường, an ninh nông thôn, an ninh vùng giáo... và các vụ việc phức tạp có thể xảy ra trên địa bàn, đảm bảo an toàn cho nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tăng cường công tác phối hợp các ngành trong khối nội chính và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại của người đứng đầu; giám sát của HĐND các cấp./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 444.509
    Online: 25