Trong hai ngày 30 và 31/3, Hội LHPN phường Bắc Hồng đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là đơn vị được lựa chọn tổ chức Đại hội phụ nữ điểm trong toàn thị xã. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh. Về phía thị xã có đồng chí Đặng Thanh Hải - Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy; đồng chí Hoàng Bá Khang - Ủy viên BTV Thị ủy, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy - Trưởng đoàn chỉ đạo Thị ủy tại phường Bắc Hồng; đồng chí Đinh Thị Hương - Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Thị ủy; đồng chí Nguyễn Thị Thắm - Chủ tịch Hội LHPN thị xã; cùng tổ công tác chỉ đạo Đại hội của thị xã. Các đồng chí trong Đảng ủy – HĐND – UBND - UBMTTQ phường. Bí thư 10 chi bộ tổ dân phố của phường; Ban chấp hành Hội phụ nữ 5 phường, xã trên địa bàn cùng 111 đại biểu chính thức đã về dự đại hội.

      Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN phường Bắc Hồng đã tập trung thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, Phong trào “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, hội viên, phụ nữ. Hàng năm, Hội LHPN phường tổ chức kí giao ước thi đua và hướng dẫn 100% chi hội và hội viên phụ nữ, tập trung thực hiện các tiêu chí tham gia xây dựng đô thị văn minh. Kết quả Hội LHPN phường Bắc Hồng đã lồng ghép phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho 3.000 lượt người về bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng; vận động 2.800 lượt phụ nữ tham gia thu gom 3.500kg rác thải sinh hoạt; phát quang bụi rậm 5 km đường giao thông Duy trì và nhân rộng hiệu quả các mô hình “3 sạch”, “Đoạn đường phụ nữ tự quản”, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”; xây dựng 15 tuyến phố, ngõ phố với tổng chiều dài trên 5km, chủ yếu là các loại hoa giấy, chuỗi ngọc, vận động mua 38 thùng đựng rác hợp vệ sinh, 220 làn nhựa, với trị giá hơn 300 triệu đồng và 480 ngày công. Hội LHPN phường cũng đã tập trung khảo sát, lựa chọn và xây dựng được 4 mô hình đạt chi hội 5 không 3 sạch, duy trì 29 nhóm hộ 3 sạch.

Đồng chí Phan Thị Tâm - Chủ tịch Hội LHPN phường Bắc Hồng khóa X khai mạc Đại hội

    Để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội phụ nữ phường đã chủ động khai thác các nguồn vốn tại Ngân hàng CSXH với tổng nguồn vốn hơn 12 tỷ đồng cho 328 hội viên vay phát triển kinh tế. Hoạt động giúp hộ nghèo có địa chỉ được Hội LHPN phường quan tâm phối hợp thực hiện bằng nhiều giải pháp đồng bộ. Thông qua các hoạt động Hội LHPN phường đã hỗ trợ xây dựng 22 mô hình kinh tế tổng hợp cho thu nhập từ 40 đến 200 triệu đồng/năm, giúp đỡ 26 hộ thoát nghèo. Hội đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với MTTQ, các đoàn thể tại địa bàn dân cư trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, vận động hội viên, phụ nữ, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Công tác hậu phương quân đội, nhân đạo từ thiện, thăm hỏi tặng quà động viên gia đình chính sách,… luôn được Hội LHPN phường và các chi hội quan tâm. Với những kết quả đạt được Hội LHPN phường Bắc Hồng đã được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng 02 bằng khen; Hội LHPN tỉnh tặng 02 bằng khen; Hội LHPN thị xã tặng 02 giấy khen. 

Các cháu thiếu nhi chúc mừng Đại hội

       Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN phường đặt mục tiêu: 100% cán bộ, 90% hội viên trở lên được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Hàng năm mỗi chi hội xây dựng ít nhất 02 phụ nữ tiêu biểu trong các phong trào thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giúp 03 hộ phụ nữ thoát nghèo hàng năm. Đến cuối nhiệm kỳ, vận động, hỗ trợ thành lập mới 01 THT/HTX/DN, 02 mô hình kinh tế phụ nữ quản lý. Nguồn vốn ủy thác tăng 3-4%; tuyên truyền vận động hội viên và Nhân dân tham gia BHYT đạt trên 95%. Vận động, hỗ trợ 15 gia đình đạt tiêu chí gia đình 5 không 3 sạch bền vững; xây dựng ít nhất 50% chi hội đạt chi hội 3 sạch. Mỗi chi hội đăng ký và thực hiện ít nhất 01 công trình, phần việc trị giá từ 10 triệu đồng trở lên.... 

Đồng chí Nguyễn Thị Thắm - Chủ tịch Hội LHPN thị xã phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng chí Đặng Ngọc Vệ - Bí thư Đảng ủy phường Bắc Hồng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

     Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thắm - Chủ tịch Hội LHPN thị xã và đồng chí Đặng Ngọc Vệ - Bí thư Đảng ủy phường biểu dương những kết quả nổi bật của Hội LHPN phường Bắc Hồng và chỉ ra những điểm còn hạn chế trong các hoạt động, phong trào, trong công tác thu hút và tập hợp hội viên. Mong muốn Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ đưa ra giải pháp cụ thể để khắc phục và tạo sự đột phá hơn nữa, góp phần vào sự phát triển chung của phường và thị xã. Các đồng chí đề nghị Hội phụ nữ phường cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo thư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chủ động, tích cực tham mưu công tác cán bộ nữ, tham mưu với cấp uỷ Đảng thực hiện có hiệu quả chỉ thị  số 21 của Ban Bí thư về “tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ  trong tình hình mới”, phát hiện, giới thiệu, bồi dưỡng góp phần làm tăng tỉ lệ nữ tham gia lãnh đạo quản lý. Với vai trò là “người giữ lửa trong gia đình”, mỗi người phụ nữ phải luôn luôn là nguồn cổ vũ, động viên người thân trong gia đình mình nỗ lực vươn lên xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc. Đặc biệt trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, các cấp hội tích cực vận động cử tri là hội viên, gia đình  thực hiện tốt quyền công dân trong việc lựa chọn người đại diện của mình tại diễn đàn Quốc hội và diễn đàn HĐND, đây cũng là hành động hết sức thiết thực để phụ nữ trực tiếp tham gia vào xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tích cực tham gia phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em; tiếp tục tìm biện pháp giúp phụ nữ nghèo là chủ hộ thoát nghèo, phối hợp với Ngân hàng CSXH tích cực khai thác các nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ vay phát triển kinh tế, cải thiện điều kiện sống, khởi nghiệp sáng tạo; nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia vào tổ chứ Hội. Duy trì và phát triển  đội ngũ hội viên nòng cốt, củng cố, kiện toàn, đào tạo bồi dưỡng chuẩn hoá đội ngũ cán bộ Hội từ tổ trở lên. Thực hiện hiệu quả công tác phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của phường trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và của hội cấp trên.

Các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Hội LHPN phường khóa XI

\

Các đồng chí lãnh đạo chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN phường khóa XI

Tặng hoa chúc mừng các đồng chí Ủy viên BCH khóa X không tái cử

     Trong hai ngày làm việc khẩn trương, Đại hội đại biểu Hội LHPN phường Bắc Hồng nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thống nhất bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ phường nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 15 chị và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội LHPN thị xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 444.397
    Online: 41