Trong thời gian qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã thực sự tạo được chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp dân, qua đó góp phần huy động nguồn lực xây dựng đô thị Hồng Lĩnh thực sự trở thành trung tâm kinh tế - xã hội phía Bắc Hà Tĩnh.

Chỉnh trang đô thị, tạo cảnh quan môi trường

     Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đồng thời gắn với kế hoạch của Ban chỉ đạo xây dựng thị xã đạt đô thị loại III, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của thị xã Hồng Lĩnh, UBMTTQ thị xã đã xây dựng kế hoạch sát đúng với tình hình thực tế của các địa phương. Đồng thời phân công các Tổ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc trong quá trình thực hiện. Cùng với đó, Ban Thường trực UBMTTQ thị xã cũng tập trung tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện, trước hết phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của cán bộ Mặt trận các cấp. 

    Với phương châm vận động "Đi tận ngõ, gõ tận nhà", Ban công tác Mặt trận các khu dân cư đã đổi mới cách tuyên truyền vận động để cùng với sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp triển khai từng bước thực hiện theo giai đoạn, lộ trình tùy theo điều kiện của từng khu dân cư, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. 

Vận động nhân dân dọn vệ sinh môi trường

    Nói cho dân hiểu, làm cho dân tin đó là những gì mà đội ngũ cán bộ cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể của phường Trung Lương luôn trăn trở. Khó khăn muôn vàn khi các tuyến đường chật hẹp chỉ có từ 2 - 3 mét phải mở rộng lên 6 -7 mét. Quyết tâm đột phá trong cách nghĩ, cách làm về chỉnh trang đô thị, nên khi vai trò của người đứng đầu, của cán bộ, Đảng viên được phát huy thì mọi việc được triển khai theo đúng kế hoạch.

Đồng sức, đồng lòng xây dựng đô thị văn minh

    Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” Phường Trung Lương cũng đã huy động nhân dân hiến hơn 2.000m2 đất để giải phóng mặt bằng, mở rộng các tuyến đường để xây dựng được 6 công trình chỉnh trang đô thị với chiều dài gần 1,2 km,  tổng kinh phí hơn 11 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 50% công trình. Bên cạnh đó, Phường đã thảm nhựa được 2km đường nội phường với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng, tạo được điểm nhấn làm cho bộ mặt phố phường ngày một khang trang, nhân dân đi lại được thuận tiện hơn. 

Thảm nhựa tại các tuyến đường

    Phong trào chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị văn minh đã được cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiên có hiệu quả. Ý Đảng hợp với lòng dân, đặc biệt khi vai trò của UBMTTQ và các đoàn thể được thể hiện, công tác tuyên truyền vận động được đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức, phù hợp với tình hình thực tế. Theo đó, tại Phường Đậu Liêu đã cụ thể hóa các cuộc vận động, các phong trào bằng các chương trình hành động cụ thể, thiết thực. Đặc biệt các công trình, phần việc đều thể hiện từ ý chí, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, nhất là trong phong trào chỉnh trang, xây dựng đô thị văn minh. Ngoài việc mở rộng các tuyến đường, phường Đậu Liêu đã giao cho MTTQ và các tổ chức đoàn thể huy động các nguồn lực để xã hội hóa, đặt chậu hoa, cây cảnh, xây dựng mương rãnh thoát nước, lắp giá treo cờ đúng quy chuẩn... Nhà sạch, đường đẹp, rộng rãi, nếp sống đô thị được hình thành nên người dân ở đây rất phấn khởi, công tác vệ sinh môi trường được đảm bảo, ý thức về xây dựng đô thị văn minh trong nhân dân được nâng cao. 

Đoàn thanh niên thị xã tích cực tham gia các phong trào tình nguyện

     Phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện” ; “ngày chủ nhật xanh” đã trở thành một thói quen trong sinh hoạt của người dân địa phương trên địa bàn thị xã. Căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương, từng cụm dân cư đều có cách làm hay và sáng tạo trong việc thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân, đoàn viên, hội viên cùng tham gia thực hiện. Các công việc cụ thể được triển khai như: Vệ sinh, phát quang đường làng, ngõ phố, láng lát hành lang vỉa hè, trồng tuyến đường hoa, cây cảnh...tạo nên sự đồng thuận trong xây dựng và chỉnh trang đô thị. 

Vận động nhân dân chỉnh trang các tuyến đường, tuyến ngõ

    Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thời gian qua Mặt trận tổ quốc các cấp ở thị xã Hồng Lĩnh đã thường xuyên tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân, trong đó luôn xem việc xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới  là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị và người dân. Phường Bắc Hồng là đơn vị có nhiều cách làm hay và sáng tạo trong việc huy động nguồn lực để cùng chung tay xây dựng đô thị văn minh. Thời gian gần đây, toàn phường đã rải thảm nhựa được hơn 20 tuyến đường nội Tổ dân phố, bằng nguồn vốn Nhà nước hỗ trợ, nhân dân đóng góp và doanh nghiệp tài trợ, góp phần xây dựng đô thị văn minh.

Ngày càng nhiều ngõ phố văn minh đô thị trên địa bàn

    Phong trào xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn đạt tiêu chí đô thị đã được cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã Thuận Lộc hưởng ứng tích cực. Chỉ trong một thời gian ngắn phát động, xã đã hoàn thành 10 tuyến đường bê tông đạt tiêu chí nâng cao. Câu chuyện phát huy nội lực bắt đầu từ công sức, từ sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ cấp ủy, chính quyền, mặt trận cơ sở đã dần thấm sâu vào suy nghĩ của người dân rồi từ đó biến thành hành động, thành những con số đầy ấn tượng. Niềm vui, niềm hạnh phúc của người dân khi các tuyến đường nông thôn được mở rộng, nâng cấp đạt tiêu chuẩn đô thị dường như đã tiếp thêm sức mạnh để cán bộ và nhân dân xã Thuận Lộc cùng đồng sức, đồng lòng xây dựng xã nông thôn mới Thuận Lộc sớm trở thành phường.

Hội LHPN tích cực tham gia xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại xã Thuận Lộc

    Phong trào chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới được nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tích cực. Trong quá trình xây dựng các công trình, nhất là các công trình chỉnh trang đô thị, nhân dân trên địa bàn thị xã đã hiến gần 10.000 m2 đất và nhiều tài sản, vận động Nhân dân tham gia 15.000 ngày công để xây dựng gần 100 công trình, phần việc như đường bê tông, đường nhựa, đường điện chiếu sáng, lát gạch block vỉa hè, trụ sở làm việc, trường học...

     Ông Đặng Ngọc Sơn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Hồng Lĩnh, cho biết: Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” trên địa bàn, thời gian tới, UBMTTQ thị xã Hồng Lĩnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động gắn với xây dựng và chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và xem đây là nhiệm vụ chính trị của địa phương nhằm không ngừng nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp thường xuyên của Mặt trận từ thị đến cơ sở; phối hợp cùng ban, ngành, đoàn thể vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, trên cơ sở tiêu chí được phân công phụ trách; có kế hoạch, giải pháp cụ thể để chỉ đạo thực hiện đạt tiêu chí theo lộ trình, kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, vận động tối đa nguồn lực để tạo khâu đột phá trong xây dựng khu dân cư, tích cực huy động nguồn lực trong Nhân dân theo phương châm “dân làm, nhà nước hỗ trợ” tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội cùng chung tay xây dựng NTM, đô thị văn minh; tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện Cuộc vận động, các Tổ dân phố, các hộ gia đình lắp đặt hệ thống camera an ninh để đảm bảo an ninh trật tự cho Nhân dân trên địa bàn.

    Tin tưởng, với sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ, thường xuyên của các cấp, ngành và đặc biệt là sự đồng thuận của đông đảo cán bộ Nhân dân, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh sẽ đạt được kết quả cao hơn, cùng nỗ lực phấn đấu để xây dựng thị xã Hồng Lĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 287.009
    Online: 42