Sáng nay, 2/11 gắn với Lễ chào cờ đầu tháng, UBND thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11. Đến dự có đồng chí Nguyễn Huy Hùng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã.

Toàn cảnh Hội nghị

    Từ năm 2013, ngày 9/11 hàng năm được công nhận là Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được quy định trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm tôn vinh hiến pháp, pháp luật và giáo dục, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong xã hội. Sau gần 07 năm thực hiện Ngày pháp luật, thị xã Hồng Lĩnh đã thu được những kết quả quan trọng, góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của đất nước, của địa phương. Theo đó, hàng năm UBND thị xã đều ban hành Kế hoạch thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam để tổ chức thực hiện trên địa bàn Thị xã. Tinh thần thượng tôn pháp luật và năng lực vận động Nhân dân chấp hành Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có những chuyển biến tích cực. Người dân có ý thức chấp hành pháp luật cao hơn, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của mình; các quyền con người, quyền công dân được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng nghiêm túc nhìn nhận rằng việc xây dựng, nhận thức, thực thi cũng như việc triển khai Ngày pháp luật trong thời gian qua cũng còn những hạn chế nhất định; đó là tính hình thức, phong trào; còn nhiều trường hợp, pháp luật chưa được đề cao, chưa được tôn trọng; tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, đơn thư khiếu nại, tố cáo vẫn còn vượt cấp. 

Đồng chí Đinh Văn Hồng - PCT UBND thị xã chủ trì hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

    Để Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020 thực sự thiết thực, hiệu quả, UBND thị xã Hồng Lĩnh đề nghị các phòng, ban, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Ngày pháp luật tập trung vào một số nội cụ thể đó là tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong xã hội về ý thức chấp hành pháp luật. Trước hết, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật; tích cực, chủ động học tập, tìm hiểu và nắm vững pháp luật để hướng dẫn, tư vấn, giải thích, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật; tuân thủ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ. Kiểm tra, rà soát thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 để tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 phù hợp với thực tiễn cơ quan, phòng, ban, đơn vị. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, địa phương và hội nhập quốc tế. thông qua nhiều kênh, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên môn, xử lý công việc hàng ngày v.v…

Đ/c Đào Minh Sơn - Phó Trưởng phòng Nội vụ phổ biến, triển khai Nghị định 108/2020/NĐ-CP và Nghị định 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ

    Tại buổi lễ, UBND Thị xã tổ chức giới thiệu một số văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành từ tháng 11 năm 2020, trong đó ưu tiên phổ biến, triển khai Nghị định số 108/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; Nghị định số 112/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Huy Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

    Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2020, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Hồng Lĩnh kêu gọi mỗi CBCNVC, người lao động và nhân dân trên địa bàn bằng những hành động cụ thể, thiết thực, chung tay góp phần đưa pháp luật đi vào cuộc sống, xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật trong xã hội, tạo nên sức mạnh tổng hợp, khối đại đoàn kết của toàn dân tộc để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. Trước mắt, cùng với đồng bào các địa phương tập trung khắc phục hậu quả nặng nề do các cơn bão vừa qua gây ra để ổn định cuộc sống, phòng chống dịch bệnh, phát triển sản xuất.

Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam tại phường Đậu Liêu

Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam tại phường Nam Hồng

Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam tại xã Thuận Lộc

Cũng trong sáng ngày 2/11, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn cũng gắn lễ chào cờ đầu tháng với lễ hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.418.472
    Online: 30