Chiều ngày 23/4, UBND thị xã tổ chức tập huấn hướng dẫn việc áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, trưởng học thuộc diện áp dụng hệ thống trên địa bàn. Đến dự có đồng chí Tôn Quang Ngọc, Uỷ viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã.

Toàn cảnh hội nghị 

Tham gia tập huấn, trên 60 người là Ban Chỉ đạo ISO Cơ quan chính quyền, Chuyên viên phụ trách ISO các phòng UBND thị xã; Đại diện lãnh đạo và thư ký phụ trách ISO của Trung tâm y tế xã;Trung tâm UDKHKT&BVCTVN, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông; Giám đốc và cán bộ phụ trách hành chính Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã; Hiệu trưởng và cán bộ phụ trách hành chính các Trường Tiểu học, THCS, TH&THCS trên địa bàn thị xã; lãnh đạo UBND, công chức phụ trách công tác ISO của các phường, xã đã được nghe chuyen gia của Công ty TNHH tư vấn Khoa học và Công nghệ Việt hướng dẫn cách thức xây dựng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia tiêu chuẩn ISO 9001:2015, cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa tài liệu, các bước thực hiện hành động khắc phục và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015…

Đồng chí Tôn Quang Ngọc, Uỷ viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh vai trò quan trọng của của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 tại các cơ quan đơn vị; đề nghị các thành phần tham gia cố gắng tiếp thu, tăng cường trao đổi, tương tác để nắm vững kiến thức, vận dụng triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.

Ông Ngô Đắc Vương, Chuyên gia của Công ty  TNHH tư vấn Khoa học và Công nghệ Việt hướng dẫn việc áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Qua tập huấn, cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn đã được củng cố thêm kiến thức cũng như thực hiện tốt hơn các quy trình xử lý công việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, chất lượng phục vụ, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, trường học./. 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.569.094
    Online: 10