Sáng ngày 21/4, BCH Đảng bộ phường Trung Lương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng.

Các đại biểu tham dự

Đến dự có đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Uỷ viên BTV Thị uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; toàn BCH Đảng bộ phường, cán bộ, công chức phường và toàn thể đảng viên 16 chi bộ.

Đồng chí Phạm Hồng Quý, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ phường Trung Lương quán triệt Chuyên đề 2024 “Học tập và làm, theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên”.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chuyên đề 2024 “Học tập và làm, theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên”.

Đồng chí Võ Thanh Định, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới

Tiếp đó, hội nghị đã được nghe quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới và một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng.

Sau hội nghị này, BCH Đảng bộ phường yêu cầu các Đảng viên đồng thuận, đồng hành cùng cấp uỷ, chính quyền trong thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tâp trung thực hiện và tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới; đồng thời đề nghị các chi bộ tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.505.428
    Online: 48