Chiều ngày 29/2, UBND thị xã đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Toàn cảnh hội nghị

 Các đại biểu tham dự

Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Đức, Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh và các phòng của Cục thuế tỉnh. Về phía thị xã có đồng chí Lê Thành Đông, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ; đồng chí Nguyễn Huy Hùng, Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã; Thường trực UBMTTQ thị xã; Đại diện lãnh đạo UBND các phường xã, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị có liên quan; Lãnh đạo, đội trưởng, cán bộ, công chức, người lao động Chi cục thuế Hồng Lĩnh – Can Lộc và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Năm 2023, mặc dù thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách tại địa bàn thị xã Hồng Lĩnh gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, kịp thời của Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND thị xã và lãnh đạo Cục Thuế tỉnh. Sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả đầy trách nhiệm của các ban, phòng, ngành đoàn thể cấp thị và cấp ủy chính quyền địa phương các xã, phường, sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao của toàn thể CBCC Chi cục Thuế khu vực TX Hồng Lĩnh - Can Lộc, nên công tác thu ngân sách năm 2023 đạt 314,932 tỷ đồng tiền thuế và phí các loại, bằng 164% KH tỉnh giao, bằng 120% so với cùng kỳ, là năm hoàn thành KH cao nhất từ trước tới nay, về đích trước ngày 30/11/2023 góp phần đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách trên địa bàn. Trong đó: Thuế, phí đạt 107,2 tỷ đồng, bằng 148% KH tỉnh giao; Tiền sử dụng đất 207,7 tỷ đồng, bằng 173% KH tỉnh giao.

Đồng chí Hồ Văn Châu, Chi cúc trưởng Chi cục Thuế Khu vực TX Hồng Lĩnh - Can Lộc  báo cảo tổng kết công tác thuế năm 2023, triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế năm 2024

 Một số sắc thuế đạt cao: Thu quốc doanh ngoại tỉnh đạt 844 triệu đồng, bằng 1.055% KH tỉnh giao; Ngoài quốc doanh đạt 18,85 tỷ đồng, đạt 137% KH tỉnh giao;  Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 2,382 tỷ, đạt 159% KH tỉnh giao; Phí, lệ phí đạt 2,765 tỷ, đạt 138% KH tỉnh giao; Thu tiền CQKTKS đạt 191,8 triệu đồng, bằng 192% KH tỉnh giao; Thuê đất đạt 44,2 tỷ, đạt 277% KH tỉnh giao; Thu hoa lợi công sản đạt 753,2 triệu đồng, bằng 2511% KH tỉnh giao; Thu tiền sử dụng đất đạt 207,7 tỷ, đạt 173% KH tỉnh giao.

Để đạt được kết quả đó, là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của cấp uỷ, chính quyền thị xã, lãnh đạo Cục thuế Tỉnh, sự tập trung cao của Chi cục thuế Khu vực thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc; sự đồng thuận của Nhân dân cùng cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn, nhờ đó công tác thu ngân sách trên địa bàn thị xã đã đạt và vượt kế hoạch giao với thời gian sớm nhất.

Đồng chí Phạm Thị Hoàng Yến, Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng tham luận về nội dung: Công tác phối hợp thu ngân sách, thu nợ đọng thuế giữa cơ quan thuế với chính quyền địa phương

Ngay từ đầu năm, thị xã đã ban hành Chỉ thị về thu ngân sách chỉ đạo các cấp các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách trên địa bàn, xác định đây nhiệm vụ trọng tâm và đề ra các giải pháp phù hợp đảm bảo nguồn thu để cân đối chi ngân sách; Chi cục Thuế phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã tổ chức duyệt giao dự toán Thu NS cho các phường, xã kịp thời, sát với thực tế của các địa phương. Hàng quý, tổ chức giao ban, đánh giá, những nguồn thu đạt thấp thì tập trung chỉ đạo đôn đốc. Chỉ đạo các cấp các ngành thường xuyên phối hợp với Chi cục thuế triển khai thu NS có hiệu quả, áp dụng các biện pháp, đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế nộp vào NSNN kịp thời, đúng quy định. Cùng với đó Chi cục Thuế Khu vực thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc đã tập trung tham mưu tận thu và khai thác các nguồn thu trên địa bàn có hiệu quả, góp phần cân đối thu, chi ngân sách trên địa bàn; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính thuế, tổ chức tiếp xúc đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển SXKD…

Ông Nguyễn Minh Hải, Giám đốc Công ty TNHH TM và DV Minh Hải tham luận về Công tác quản lý thuế, thu nộp ngân sách

Thảo luận tại hội nghị, bên cạnh đánh giá rõ thêm những kết quả đạt được, các đại biểu cũng đã tập trung phân tích, đánh giá làm rõ nguyên nhân tồn tại làm ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách dẫn đến một số sắc thuế không hoàn thành để triển khai quyết liệt và đồng bộ trong năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Văn Đức, Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác thu ngân sách trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh năm 2023, Chi cục thuế đã tiếp thu tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương; làm tốt công tác phối hợp, thực hiện đồng bộ các giải pháp tập trung tham mưu tận thu và khai thác các nguồn thu trên địa bàn có hiệu quả….

Phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Đức, Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh và Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Huy Hùng, Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác thu ngân sách trên địa bàn thị xã năm 2023.

Năm 2024, HĐND thị xã giao thu ngân sách 125 tỷ đồng, về đích sớm nhất. Xác định đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề và khó khăn, để đạt được kế hoạch đề ra, Chủ tịch UBND thị xã đề nghị Chi cục cần tham mưu kịp thời cho lãnh đạo thị xã ban hành các văn bản chỉ đạo các biện pháp thu ngân sách đạt hiệu quả. Tiếp tục chủ động phối hợp với các ban phòng ngành thị xã; cấp ủy chính quyền các phường, xã kiểm tra, rà soát hết các nguồn thu trên địa bàn, đưa vào quản lý lập bộ thu, tránh bỏ sót nguồn thu, áp dụng các biện pháp thu hiệu quả, đảm bảo hoàn thành kế hoạch; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế đối với các DN, HTX, hộ, cá nhân kinh doanh; thực hiện tốt công tác phân tích hồ sơ khai quyết toán thuế năm 2024, hồ sơ khai thuế hàng tháng, quý nhằm phát hiện việc kê khai sai, các dấu hiệu trốn thuế để thực hiện kiểm tra, giám sát đột xuất và theo kế hoạch tại doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Huy Hùng, Phó Bí thư Thị jyr, Chủ tịch UBND thị xã kết luận hội nghị

Thực hiện tốt công tác quản lý nợ đọng thuế, áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ thuế theo quy định; làm tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, phổ biến và hướng dẫn các chính sách, pháp luật thuế mới, thực hiện tốt cải cách các thủ tục hành chính thuế, giải quyết thủ tục hành chính thuế; Tiếp tục thực hiện chuẩn hóa dữ liệu cho người nộp thuế, rà soát lại công tác lập bộ thuế tiền thuế đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, phí, lệ phí, thu khác ngân sách trên địa bàn phường, xã; Theo dõi, cập nhật báo cáo số thu ngân sách kịp thời, chính xác hàng tuần, hàng tháng cho UBND thị xã để điều hành, chỉ đạo công tác thu kịp thời, hiệu quả. Hàng quý tổ chức sơ kết công tác thu ngân sách với các phường, xã để đánh giá kết quả thực hiện thu ngân sách, đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách trên địa bàn.

 Đối với UBND các phường, xã, căn cứ kế hoạch giao thu ngân sách năm 2024, chỉ đạo kiểm tra, rà soát các nguồn thu trên địa bàn đã được phân cấp, thực hiện các biện pháp quản lý thu phù hợp, hiệu quả, đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2024 với thời gian sớm nhất; Phối hợp Chi cục thuế thực hiện kiểm tra, rà soát, lập bộ và thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đầy đủ.

Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, sự quan tâm của các cấp các ngành, sự lãnh đạo sâu sát của cấp ủy; sự phối hợp hiệu quả của các phòng ngành cấp thị xã, các phường xã; sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân và với truyền thống nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chủ tịch UBND thị xã tin tưởng rằng Chi cục Thuế Khu vực TX Hồng Lĩnh - Can Lộc tiếp tục phát huy, quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch giao năm 2024 với thời gian sớm nhất.

Tại hội nghị, UBND thị xã đã phát động thi đua phấn đấu thu vượt 125 tỷ đồng tiền thuế, phí và tiền sử dụng đất năm 2024.

 Lãnh đạo Cục thuế tỉnh và ãnh đạo thị xã trao giấy khen cho các tập thể

…và các cá nhân nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thu Ngân sách năm 2023

Nhân dịp này, UBND thị xã đã tặng giấy khen 9 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thu Ngân sách năm 2023./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.358.740
    Online: 124