Chi bộ VKSND thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Những nội dung cơ bản các quy định của Bộ Chính trị khóa XIII về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực” trong toàn thể Đảng viên. 

Đồng chí Nguyễn Thế Hoàng - PBT Chi bộ thông qua báo cáo đề dẫn sinh hoạt chuyên đề “Những nội dung cơ bản các quy định của Bộ Chính trị khóa XIII về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực”

Báo cáo đề dẫn sinh hoạt chuyên đề nêu rõ về các nội dung cơ bản, cốt lõi của Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ (Quy định số 114) được ban hành tháng 7/2023, thay thế Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán (Quy định số 131) và Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án (Quy định số 132) đều được ban hành trong tháng 10/2023. Cùng với đó là phổ biến, quán triệt nội dung Kế hoạch số 291-KH/BCSĐ ngày 21/02/2024 của Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Hà Tĩnh, Kế hoạch Tổ chức thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW, Quy định số 131-QĐ/TW và Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ chính trị khóa XIII.

Đảng viên Nguyễn Hồng Sơn  tham luận

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đảng viên trong Chi bộ đã thảo luận, trao đổi đánh giá lại những kết quả đạt được của Chi bộ trong công tác lãnh đạo thực hiện các quy định của Đảng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua, từ những kết quả đạt được, tìm hiểu, phân tích những nội dung cơ bản của Quy định số 131 và Quy định số 132; những nội dung cơ bản, những điểm mới của Quy định số 114. Cùng với đó, từng đồng chí đảng viên đã liên hệ trách nhiệm của bản thân trong thực hiện các quy định của Đảng về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay.

Buổi sinh hoạt chuyên đề, đã giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong các Quy định của Bộ Chính trị khóa XIII về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn thể Chi bộ với tinh thần “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta.

Đảng viên Trân Thị Hương Giang - tham luận

Thông qua nghiên cứu, học tập các Quy định còn giúp nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.358.774
    Online: 142