Chiều ngày 27/9/2021 UBND phường Nam Hồng đã triển khai cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng” cho toàn thể cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách, bí thư, tổ trưởng các tổ dân phố trên địa bàn.

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng”  do Thanh tra Chính phủ phát động. Theo đó, đối với các phường, xã: Ít nhất có 20 bài tham gia dự thi (công chức cấp xã 10 bài; các thành phần khác: 10 bài) và phải hoàn thành, nộp bài dự thi về UBND thị xã (qua Thanh tra thị xã) trước ngày 05/10/2021. Số lượng, chất lượng bài thi là kết quả để xem xét, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng và phong trào thi đua của các đơn vị, địa phương.

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, góp phần phòng, chống tham nhũng; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thúc đẩy sự quan tâm, phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tạo sức lan tỏa, hình thành ý thức tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Đồng chí Võ Thị Liệu - Phó Chủ tịch UBND phường Nam Hồng triển khai các  nội dung liên quan đến cuộc thi

Để cuộc thi được triển khai có hiệu quả, đáp ứng các mục tiêu, chất lượng và thời gian đề ra, UBND phường Nam Hồng đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi để đáp ứng số lượng, chất lượng và thời gian theo yêu cầu của Thị xã./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.594.984
    Online: 46