Ngày 31/3/2023, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy khóa VII đã họp Kỳ thứ 13, với sự tham dự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thăng Long, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã. Đồng chí Hoàng Bá Khang, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã bàn và xem xét, kết luận một số nội dung sau:

1. Xem xét kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng và tài chính đảng, đảng phí đối với các đảng ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy: Phường Trung Lương, Trung tâm Y tế và Chi bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy nhận thấy: Đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy phường Trung Lương, Trung tâm Y tế và Chi bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; chủ động xây dựng chương trình công tác toàn khóa, kế hoạch hàng năm theo quy định; một số đơn vị kết quả đạt được khá toàn diện; nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị; chất lượng, hiệu quả một số cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên, góp phần quan trọng thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị. Trong mốc kiểm tra, các đơn vị đã xử lý kỷ luật 11 trường hợp đảng viên vi phạm, với các hình thức khiển trách 8, cảnh cáo 3 đảng viên. Thực hiện việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí tài chính đảng, đảng phí không để xảy ra thất thoát, sai phạm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế: Vẫn có đơn vị không hoàn thành kế hoạch đã đề ra hàng năm; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo đầy đủ quy trình; việc xem xét, xử lý kỷ luật một số trường hợp chưa bảo đảm quy trình, thủ tục theo quy định; hồ sơ lưu trữ không đầy đủ; định kỳ hàng năm chưa thực hiện công khai tài chính theo quy định tại Mục 33, Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; thực hiện chế độ phụ cấp cho cán bộ làm công tác kiểm tra chưa đảm bảo; một số hồ sơ, chứng từ kế toán chưa đúng nguyên tắc quản lý tài chính của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Thị ủy yêu cầu Đảng ủy, UBKT đảng ủy phường Trung Lương, Trung tâm Y tế và Chi bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch khắc phục kịp thời những khuyết điểm, hạn chế nêu trên và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của UBKT Thị ủy trong Thông báo kết luận kiểm tra.

2. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Nguyễn Hữu Quang, Đảng ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Thuận Lộc, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy nhận thấy: Đồng chí Nguyễn Hữu Quang, Đảng ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Thuận Lộc đã vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện (môtô) tham gia giao thông bị Công an thị xã xử phạt hành chính. Vi phạm của đồng chí Quang là thiếu trách nhiệm trong việc chấp hành chủ trương, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; thiếu ý thức tự giác, không gương mẫu thực hiện nghiêm các quy định về cấm uống rượu, bia và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu ý thức tự giác trong quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và của Đảng.

Qua xem xét các tình tiết giảm nhẹ, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy nhận thấy: Sau khi xảy ra vi phạm đồng chí Nguyễn Hữu Quang đã chấp hành đầy đủ các yêu cầu của cơ quan chức năng, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm pháp lý; chủ động báo cáo với tổ chức đảng quản lý biết về hành vi vi phạm của mình. Đây là vi phạm không cố ý, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng; chưa gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của bản thân, tổ chức đảng, đơn vị công tác và vi phạm trong điều kiện đặc thù của tính chất công việc được giao (công tác vận động quần chúng). Bên cạnh đó, đồng chí Quang là một cán bộ trẻ, có triển vọng và đã có nhiều thành tích trong quá trình công tác, được nhiều cấp, nhiều ngành ghi nhận, khen thưởng.

Căn cứ Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy quyết định không xem xét, xử lý kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Hữu Quang. Giao Đảng ủy xã Thuận Lộc, Chi bộ thôn Đồi Cao tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với vi phạm của đồng chí Nguyễn Hữu Quang.

3. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã triển khai một số nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã ban hành: Tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp đối với một số tập thể, cá nhân; tổ chức giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với Chi ủy Chi bộ và đồng chí Bí thư Chi bộ; Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần môi trường đô thị Hồng Lĩnh. 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.706.753
    Online: 87