Sáng ngày 12/1, Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đến dự có các đồng chí: Lê Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; Nguyễn Thăng Long, Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Huy Hùng  cùng các đồng chí trong BTV Thị ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ và các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã và các phường, xã.

Đồng chí Nguyễn Huy Hùng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã – Chủ tịch HĐTĐKT Thị xã; đồng chí Nguyễn Quang Vinh, UVBTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thị xã; đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Chủ tịch UBMTTQ Thị xã chủ trì hội nghị

Năm 2023, thị xã Hồng Lĩnh vừa tập trung phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng, an ninh, vừa bảo đảm công tác phòng với tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, phấn đấu nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thị xã đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh, UVBTV Thị ủy, Phó Chủ tịch H ĐND Thị xã báo cáo công tác Thi đua khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Trên các lĩnh vực KT-XH, quốc phòng - an ninh, đã hoàn thành 17/21 chỉ tiêu HĐND thị xã giao, trong đó có 8 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Năm 2023, kinh tế thị xã duy trì tăng trưởng khá, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 1.721,4 tỷ đồng; thu ngân sách ước đạt 301,011 tỷ đồng, tăng 56,37% so với kế hoạch, tăng 10,13% so với cùng kỳ; thu hút 2 dự án đầu tư với tổng mức vốn đăng ký hơn 680 tỷ đồng và 2 dự án được ký cam kết đầu tư tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh. Các phong trào thi đua của thị xã đã được tỉnh ghi nhận và đánh giá cao, Nhân dân tin tưởng và ủng hộ; đời sống văn hóa xã hội và an sinh phúc lợi xã hội được đảm bảo, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, quốc phòng, an ninh được giữ vững; 100% bộ máy chính quyền và các tổ chức đoàn thể hoàn thành xuất sắc và tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBMTTQ Thị xã: Phong trào thi đua của MTTQ và các tổ chức thành viên có nhiều sáng tạo, đổi mới, có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng phù hợp với điều kiện cụ thể của thị xã và từng đơn vị, địa phương.

Đồng chí Bùi Quang Liêm, Chủ tịch UBND xã Thuận Lộc: Trong năm, cấp uỷ, chính quyền xã đã đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, thi đua phát triển sản xuất, tiếp tục nâng cao các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng các tiêu chí trở thành phường.

Tại hội nghị UBND thị xã Hồng Lĩnh phát động phong trào thi đua năm 2024 với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ”. Nhằm huy động tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực cho sự phát triển bền vững của thị xã, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần và vật chất của người dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, TX Hồng Lĩnh quyết tâm triển khai hiệu quả các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể TX Hồng Lĩnh tổ chức tốt các đợt thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh và đất nước; đẩy mạnh phong trào thi đua cao điểm chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029.

 Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã Hồng Lĩnh Đặng Ngọc Sơn phát động phong trào thi đua năm 2024.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi 17 chỉ tiêu về phát triển KT-XH theo tinh thần Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của HĐND thị xã. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là duy trì tăng trưởng kinh tế cao gắn với phát triển bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh. Tập trung đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải thiện chất lượng môi trường; thực hiện tốt công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm và giải ngân vốn xây dựng cơ bản. Huy động nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, KT-XH đồng bộ, hiện đại; tiếp tục phát huy tiềm năng và thế mạnh của địa phương, thực hiện tốt các cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh cho việc phát triển của thị xã.

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu, thị xã Hồng Lĩnh cũng đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp như: Thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và hoạt động của UBND các cấp. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhằm phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong tổ chức và triển khai các phong trào thi đua yêu nước thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thị xã.

Phát huy sáng kiến, sáng tạo, chỉnh đốn tác phong, lề lối làm việc; đồng thời thực hiện tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Lê Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thị ủy Lê Thành Đông ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích mà các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ LLVT và nhân dân trong thị xã đã nỗ lực, phấn đấu đạt được trong năm 2023, nhất là đối với các tập thể, cá nhân được vinh danh, khen thưởng.

Thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024, đồng chí Bí thư đề nghị:  Trước hết mỗi cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ, đảng viên cần phải hiểu rõ mục đích, ý nghĩa phong trào thi đua gắn liền với mục tiêu, nhiệm vụ  trước mắt và lâu dài của thị xã từ đó áp dụng vào cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân để thực hiện phong trào thi đua một cách thực chất và hiệu quả đảm bảo cho công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực phát triển, là biện pháp quan trọng hàng đầu để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu  nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hôi, quốc phòng - an ninh. Nghiên cứu, lựa chọn các nội dung thi đua bên cạnh những phong trào chính cấn quan tâm thực hiện, phát động phong trào thi đua hướng vào khâu yếu, việc khó của Thị xã. Đồng chí Bí thư Thị ủy đề nghị Hội đồng thi đua - khen thưởng các cấp, các ngành Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đánh giá đúng thực chất, đúng tiêu chuẩn, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đúng người, đúng đối tượng.

Chủ tịch UBND Thị xã Nguyễn Huy Hùng kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Hùng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã, Chủ tịch HĐTĐKT Thị xã Đề nghị, các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh phong trào thi đua khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch trên tất cả các lĩnh vực; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Chú trọng khen thưởng đột xuất, gương người tốt, việc tốt, khen thưởng theo chuyên đề, khuyến khích phát triển những nhân tố mới, người lao động trực tiếp sản xuất.  Kiện toàn, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các khối thi đua thị xã và Hội đồng thi đua - khen thưởng các cấp, các ngành. Tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua kịp thời, chất lượng, hiệu quả.

Các cấp ủy Đảng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng; sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp trong việc tuyên truyền, phát động thi đua, tổ chức triển khai các phong trào thi đua ngày càng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả; đảm bảo cho công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực phát triển, là biện pháp quan trọng hàng đầu để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng- an ninh đã đề ra năm 2024.

Lãnh đạo Thị xã đã trao Huân chương lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho Hội LHPN thị xã Hồng Lĩnh...

Trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Tỉnh.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2024

Tại hội nghị, lãnh đạo Thị xã đã trao Huân chương lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho Hội LHPN thị xã Hồng Lĩnh; Trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Tỉnh cho 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước từ năm học 2020 - 2021 đến năm 2022 - 2023 và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm 2023./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.352.718
    Online: 66