Sáng ngày 6/4, Thường trực Thị ủy tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực UBMTTQ và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội để đánh giá kết quả hoạt động Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2023. Đồng chí Lê Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy và đồng chí Nguyễn Thăng Long, Phó Bí thư thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND Thị xã chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị giao ban.

Đồng chí Nguyễn Anh Tài, Phó Trưởng ban Dân vận Thị ủy báo cáo kết quả hoạt động quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023 của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Quý I năm 2023, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục có những đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ. Phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tham gia công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội… góp phần cùng hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của thị xã. Qua đó, tăng cường, củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền; vai trò, vị thế của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội được khẳng định.

Đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Chủ tịch UBMTTQ thị xã: Với chức năng nhiệm vụ MTTQ thị xã ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức hội nghị lấy ý kiến sửa đổi Luật Đất đai bổ sung và đã có 326 ý kiến tại các Hội nghị lấy ý kiến đóng góp về sửa đổi luật Đất đai. 

Đồng chí Lê Thị Thu Hiền, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã: Trong quý I, Hội đã hoàn thành Đại hội đại biểu nông dân 6 phường, xã. Thời gian tới tập trung hoàn thiện các nội dung Đại hội và tiếp tục thực hiện các công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu Hội nông dân Thị xã nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đồng chí Phan Văn Đường, Bí thư Thị đoàn: Hoàn thành tháng Thanh niên với nhiều công trình phần việc đạt kết quả tốt. Trong thời gian tới tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong đó chú trọng tổ chức tốt chương trình đối thoại giữa Thường trực Thị ủy, lãnh đạo UBND với cán bộ, đảng viên trẻ, ĐVTN.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; MTTQ phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Quý I, đã khởi công, chỉnh trang xây dựng 10 công trình, nâng cấp xây dựng 8 tuyến đường điện đạt chuẩn.

Đồng chí Hoàng Xuân Hùng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong quý I, đề xuất một số kiến nghị trong thực hiện nhiệm vụ thời gian tới của Hội CCB

Thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Kết quả đã tặng 9.086 suất quà với số tiền hơn 3,5 tỷ  đồng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

 Đồng chí Võ Thị Kim Anh, Chủ tịch LĐLĐ thị xã: Trong quý I đã có 35/55 CĐCS  tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028, thời gian tới tiếp tục chỉ đạo các CĐCS còn lại tiến hành Đại hội, chuẩn bị đầy đủ các nội dung cho Đại hội Công đoàn cấp Thị xã. Tổ chức tháng công nhân gắn với tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2023

Hỗ trợ, xây dựng 31 nhà ở xuống cấp nghiêm trọng cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn hỗ trợ đợt 1/2023 với số tiền hơn 2.1 tỷ đồng. Huy động đỡ đầu các cháu mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí; tổ chức hiến máu nhân đạo; trao tặng quà, bát cháo tình thương…. góp phần cùng với hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân trên toàn thị xã.

Đồng chí Nguyễn Thị Thắm, Chủ tịch Hội LHPN thị xã: Trong quý II, Hội Phụ nữ sẽ tiếp tục thực hiện các phần việc đã đề ra đó là:  tuyên truyền nắm bắt tư tưởng hội viên, hỗ trợ cài đặt định danh điện tử, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động 5 không 3 sạch, Chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới. Tập trung ra mắt sản phẩm OCOP Lươn không bùn…

Bên cạnh đó, MTTQ, các tổ chức hội, đoàn thể cũng tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng.
Đồng chí Trần Xuân Đức, Phó Chủ tịch UBND Thị xã: Đánh giá cao vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tại các công trình, dự án trên địa bàn thị xã.

Tuy nhiên, thời gian qua, phương thức hoạt động của một số tổ chức đoàn thể, có thời điểm chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; việc tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên ở một số nơi còn hạn chế; việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong đội ngũ cán bộ hội chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới,.. .

Đồng chí Nguyễn Thăng Long, Phó Bí thư thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND Thị xã: Đề nghị MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra để đẩy mạnh công tác tuyên truyền tập trung thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tập trung tổ chức thành công Đại hội Hội nông dân và Liên đoàn lao động nhiệm kỳ 2023 - 2028. Định hướng dư luận trong đoàn viên hội viên. Phát huy tính năng hiệu quả của nhà văn hóa cộng đồng. Triển khai các kết luận của  Thường trực, BTV Thị ủy trong đó có nhiệm vụ của MTTQ và các đoàn thể. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để tổ chức đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề năm 2023 xuống tận cán bộ, đảng viên và đoàn viên, hội viên ở các thôn, TDP..

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của MTTQ và các đoàn thể đạt được trong đạt được thời gian qua, đồng thời phân tích, chỉ rõ một số tồn tại hạn chế cần tập trung khắc phục và thực hiện trong thời gian tới. 

Đồng chí Lê Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của MTTQ và các đoàn thể đạt được trong đạt được thời gian qua, đồng thời phân tích, chỉ rõ một số tồn tại hạn chế cần tập trung khắc phục và thực hiện trong thời gian tới. 

Đồng chí Bí thư Thị ủy yêu cầu: Cần thẳng thắn nhìn nhận đánh giá khách quan về hoạt động của MTTQ và các đoàn thể về những khó khăn hạn chế cần khắc phục, đồng chí đề nghị MTTQ và các đoàn thể thời gian tới cần dựa trên chức năng, nhiệm vụ cần tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của thị xã; đổi mới công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện một số phong trào thi đua đảm bảo thực chất. Tiếp tục bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, kịp thời phản ánh, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở. Đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, hội viên. Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để phát huy tốt hơn vai trò của Nhân dân trong giám sát, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tập trung thực hiện hiệu quả và đúng tiến độ các mô hình dân vận khéo và nhiệm vụ giám sát phản biện xã hội. Huy động hiệu quả sức dân trong thực hiện các nhiệm vụ của Thị xã nhất là trong công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới. Thực hiện nghiêm túc kết luận 29 của BTV tỉnh ủy gắn với công văn số 656 của BTV Thị ủy về siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.569.012
    Online: 81