Chiều ngày 31/3, Trung tâm Chính trị phối hợp với Hội Nông dân thị xã tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và phát triển văn hóa du lịch tâm linh cho 100 cán bộ chi hội, tổ hội, hội viên nòng cốt Tổ dân phố 1, phường Đậu Liêu.

Đồng chí Nguyễn Duy Đăng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị xã khai mạc Hội nghị

Các đại biểu tham dự khai mạc Hội nghị

Tại hội nghị, cán bộ, hội viên được nghiên cứu, quán triệt các nội dung: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và tuyên truyền, quảng bá gắn với phát triển du lịch văn hóa tâm linh trên địa bàn; tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Đồng chí Bùi Tuấn – TUV, Phó Ban Tuyên giáo quán triệt  nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức đạo đức cách mạng, ý thức xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và tuyên truyền quảng bá du lịch văn hóa tâm linh trên địa bàn thị xã. Trên cơ sở đó, góp phần bồi đắp, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của con người Hà Tĩnh nói chung, con người Hồng Lĩnh nói riêng để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.569.109
    Online: 25