Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2023, từ ngày 08/02 đến ngày 10/02/2023, Thường trực HĐND thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức làm việc với một số tổ đại biểu HĐND thị xã, HĐND phường Bắc Hồng và xã Thuận Lộc để nắm tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, qua đó trao đổi, hướng dẫn, định hướng các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ đại biểu HĐND cấp thị và HĐND các phường, xã trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì. Cùng dự các cuộc làm việc có đại diện Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã.  

Làm việc với Thường trực HĐND phường Bắc Hồng

Tại các buổi làm việc, Thường trực HĐND thị xã đã nghe các tổ đại biểu hoạt động của Tổ năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND phường Bắc Hồng và xã Thuận Lộc, ý kiến giải đáp, trao đổi những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động của HĐND các nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND. Các tổ đại biểu HĐND thị xã đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định. Thực hiện tốt vai trò đại biểu HĐND, gắn bó mật thiết với cử tri và địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, HĐND các phường, xã trên địa bàn đã có những đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ quyền hạn theo luật định, bám sát tình hình thực tiễn của địa phương, xây dựng các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Chuẩn bị và tổ chức thành công các kỳ họp HĐND; hoạt động giám sát tiếp tục phát huy được hiệu quả. Việc xem xét và cho ý kiến đối với những nội dung UBND trình thuộc thẩm quyền của HĐND đảm bảo đúng thẩm quyền, phù hợp với yêu cầu thực tiễn ở địa phương, tạo điều kiện cho UBND trong công tác điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh được kịp thời, hiệu quả. Hoạt động phối hợp giữa HĐND với UBMTTQ hai cấp, giữa Thường trực HĐND, các ban của HĐND thị xã với Thường thực HĐND, các ban của HĐND phường, xã được thực hiện chặt chẽ hơn, nhất là trong công tác chỉ đạo, điều hành, chuẩn bị nội dung các kỳ họp, tiếp xúc cử tri và giám sát chuyên đề. Đặc biệt, hoạt động của các ban của HĐND phường, xã có nhiều cố gắng tăng cường hiệu quả hoạt động, nhất là đã xây dựng được chương trình hoạt động hàng năm, hoạt động thẩm tra và giám sát đã bám sát và thực hiện cơ bản đảm bảo trình tự luật định, chất lượng ngày càng được nâng cao.

Làm việc với Thường trực HĐND xã Thuận Lộc

Bên cạnh những kết quả đạt được quá trình hoạt động của các tổ đại biểu HĐND, HĐND phường, xã vẫn còn một số hạn chế nhất định, như hoạt động TXCT vẫn còn những bất cập như cử tri tham gia ít, chủ yếu là đại cử tri; chất vấn tại các kỳ họp vẫn còn hạn chế; hoạt động giám sát và lựa chọn chuyên đề giám sát trong chương trình giám sát hàng năm của các ban HĐND một số địa phương vẫn còn lúng túng; đại biểu HĐND chưa phát huy vai trò trách nhiệm, chủ yếu tham gia các kỳ họp, việc chấp hành chế độ báo cáo hoạt động của cá nhân đại biểu chưa đảm bảo theo quy định, hoạt động giám sát của cá nhân đại biểu chưa được phát huy; việc chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp HĐND chưa đảm bảo nhất là về gửi báo cáo, dự thảo nghị quyết cho các ban của HĐND thẩm tra còn chậm; kinh phí hoạt động của HĐND cấp xã theo quy định của Nghị quyết HĐND tỉnh vẫn còn có địa phương chưa được đảm bảo đầy đủ theo quy định.

Phát biểu kết luận các buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Uỷ viên Ban Thường vụ Thị uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thị xã đã đánh giá cao về kết quả hoạt động của các tổ đại biểu HĐND thị xã, HĐND phường Bắc Hồng, xã Thuận Lộc, chia sẻ các khó khăn, vướng mắc của HĐND cơ sở, phân tích làm rõ thêm nguyên nhân các hạn chế, vướng mắc đồng thời đề nghị các tổ đại biểu HĐND thị xã, HĐND phường, xã nâng cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành chương trình công tác đề ra trong năm 2023, đáp lại sự tin tưởng của cử tri. Đồng chí cũng lưu ý UBND phường, xã chấp hành nghiêm túc quy định của Luật nhất là trong việc chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp HĐND, đảm bảo các điều kiện cho hoạt động của HĐND. Đồng thời, thống nhất cao và đề nghị UBMTTQ Việt Nam thị xã giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu của đại biểu HĐND hai cấp; tiếp tục tổ chức tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND, nhất là kỹ năng chuyên sâu về chất vấn, thảo luận, thẩm tra và giám sát chuyên đề đối với các đại biểu là thành viên các ban của HĐND hai cấp trong thời gian tới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.490.818
    Online: 69