Ngày 15/9, Thị ủy Hồng Lĩnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thăng Long - Phó Bí thư thường trực Thị ủy, đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, lãnh đạo UBND thị xã cùng hơn 500 đảng viên các đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Tôn Quang Ngọc - Phó Chủ tịch UBND thị xã triển khai các Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về “tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”.

Đồng chí Tôn Quang Ngọc - Phó Chủ tịch UBND thị xã triển khai các Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về “tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”

Tiếp theo, đồng chí Lê Văn Bình - UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Thị ủy quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Đồng chí Nguyễn Thăng Long - Phó Bí thư thường trực Thị ủy phát biểu, kết luận hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thăng Long – Phó Bí thư thường trực Thị ủy, đã thông tin một số tình hình kinh tế - xã hội của thị xã trong thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư đề nghị thông qua đợt học tập, quán triệt các Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 lần này các cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cơ quan, đơn vị nắm vững các nội dung cơ bản, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm, mục tiêu của Trung ương, của cấp trên thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện ở địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.756.876
    Online: 181