Sáng nay 7/9, Thường trực Thị ủy tổ chức giao ban với các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thị ủy tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Tham dự có các đồng chí trong Thường trực Thị ủy; Trưởng, phó và thành viên các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thị ủy tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở và các đồng chí Bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Bí thư Thị ủy Lê Thành Đông; Phó Bí thư thường trực Thị ủy Nguyễn Thăng Long; Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Huy Hùng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đặng Ngọc Vệ - Bí thư Đảng ủy phường Bắc Hồng phát biểu thảo luận

8 tháng đầu năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy, các Đoàn công tác tại cơ sở đã bám sát Quyết định số 46-QĐ/ThU, ngày 28/9/2022 về ban hành quy chế hoạt động Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thị ủy tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, bám sát các nhiệm vụ chính trị của thị xã, đơn vị được phân công chỉ đạo để chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển đề ra. Chú trọng thực hiện tốt quy chế hoạt động, thường xuyên theo dõi các nhiệm vụ đã được phân công lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể cho các thành viên.

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh - UV BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu thảo luận

 Các đồng chí trưởng, phó các Đoàn trực tiếp tham gia các cuộc họp, hội nghị do Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể phường tổ chức và thông qua các hội nghị này đã tham gia lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt cho cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhận thức đầy đủ các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Thị xã trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Các thành viên của Đoàn thông qua bám sát đơn vị phụ trách, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân kịp thời báo cáo, tham mưu cho lãnh đạo Đoàn các nội dung để lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, sát tình hình cơ sở góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của Nhân dân, tăng cường sự đồng thuận và sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng bộ, chi bộ và trong các tầng lớp Nhân dân. Thành viên các đoàn công tác thường xuyên có sự liên hệ với cấp ủy chi bộ được phân công phụ trách, thực hiện việc tham dự sinh hoạt chi bộ,cùng bàn bạc để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở. Cung cấp những thông tin cần thiết để các địa phương, đơn vị có giải pháp phù hợp...

Đồng chí Đinh Văn Hồng - UV BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã phát biểu thảo luận

Tuy nhiên bên cạnh đó, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo vẫn còn có những tồn tại, hạn chế đó là : Việc lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị cơ sở trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển đề ra trong năm 2022 ở một số đơn vị cơ sở chưa cao. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các Đoàn công tác tại một số tổ chức cơ sở Đảng, nhất là tại khối doanh nghiệp thực hiện công tác xây dựng Đảng chưa thật sự hiệu quả. Một số thành viên của các Đoàn công tác chưa tự giác, chưa chủ động trong việc sắp xếp công việc, bố trí thời gian để đi chỉ đạo cơ sở, tìm hiểu tình hình thực tế, lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách nên chưa nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động chung của các đơn vị để nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo. Tham dự sinh hoạt định kỳ tại các chi bộ được phân công chưa thường xuyên, chế độ thông tin báo cáo chưa kịp thời. Công tác phối hợp giữa thành viên của đoàn Thị xã với đoàn cơ sở còn thiếu chặt chẽ, cụ thể nên việc nắm bắt thông tin để tham mưu xử lý một số việc diễn ra trên địa bàn còn thiếu kịp thời...

Tại hội nghị, đã có 15 lượt ý kiến của các trưởng, Phó đoàn công tác và các  thành viên phát biểu ý kiến nêu lên những thuận lợi, những kết quả đạt được trong quá trình công tác cùng cơ sở, đồng thời cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, tồn tại, hạn chế để khắc phục trong thời gian tới.

Phó Bí thư thường trực Thị ủy Nguyễn Thăng Long phát biểu tại hội nghị

Phát biểu của đồng chí PBT thường trực Thị ủy Nguyễn Thăng Long và kết luận của Bí thư Thị ủy Lê Thành Đông đã ghi nhận vai trò, vị trí, tầm quan trong của đoàn công tác tại các Đảng bộ, Chi bộ. Các đoàn đã cùng với cấp ủy, chính quyền giải quyết nhiều vấn đề cho cơ sở nhất là trong giai đoạn dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, chỉnh trang đô thị; nhiều trưởng, phó đoàn tham dự nhiều cuộc với cơ sở, trên cơ sở công tác của mình phát huy được nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên các đồng chí cũng cho rằng: Các thành viên hoạt động chưa đều tay, sự vào cuộc chưa đồng bộ, thực hiện quy chế chưa triệt để, có thành viên chưa tâm huyết nên đã ảnh hưởng đến hiệu quả công tác của Đoàn.

Bí thư Thị ủy Lê Thành Đông kết luận hội nghị

Thời gian tới, các Đoàn cần nâng cao nhận thức đúng về vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền của các đoàn công tác. Cũng cố, đổi mới về phương pháp để tổ chức, hoạt động có hiệu quả hơn. Vai trò, ý thức, trách nhiệm của thành viên đoàn công tác phải chủ động, trách nhiệm; phản ánh phải thực chất, nhiều chiều.... Các đoàn công tác phải quan tâm hơn đến các chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp về công tác nghiệp vụ Đảng. Cần tập trung nghiên cứu sữa đổi quy chế hoạt động trong tháng 9, cân nhắc để rõ hơn về chức năng, thẩm quyền của đoàn công tác, thành viên đoàn công tác chuyển hóa đượctừ thành viên đoàn công tác và chức vụ được giao. Về quy chế chung phải điều chỉnh, các đoàn không cần phải quy chế riêng nhưng phải phân công nhiệm vụ rõ rằng, cụ thể. Ban Tổ chức tham mưu bổ sung thành viên các đoàn công tác phù hợp với địa phương, cán bộ, đại biểu HĐND. Các địa phương cần phải chủ động phối hợp với các đòan công tác, thành viên đoàn đông tác.

Đồng chí Bí thư Thị ủy và Phó Bí thư thường trực Thị ủy nhấn mạnh: Nhiệm vụ chính trị của 3 tháng cuối năm hết sức nặng nề; các đoàn công tác cần soát xét lại để tham mưu cho Ban Thường vụ; hướng dẫn chỉ đạo, đôn đốc để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.728.500
    Online: 41