Nhằm hình thành vùng sản xuất quy mô lớn, tăng cường liên kết nhằm nâng cao hiệu quả, giá trị trong sản xuất nông nghiệp, theo tinh thần Nghị quyết số 98/2020/NQ-HĐND của HĐND thị xã về việc khuyến khích phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025, UBND phường Đậu Liêu đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phá bỏ bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn.

Hiện, trên địa bàn phường có tổng diện tích đất ruộng trên 205.168m2 với 335 thửa ruộng lớn nhỏ bố trí thành 10 xứ đồng. Theo kế hoạch, việc hình  thành các ô thửa lớn sẽ chia làm 02 vùng: Vùng ngoài gồm ngoài đường 19/5, trên đường Lê Hữu Trác, trong đường Kiệt, dưới máng Lời thới - cố hiền gồm các xứ đồng: Kiệt (đội 7), Địa nồi (4,5,6), Cửa hội (đội 4,6), Mạ ao bèo (đội 4); Vùng trong gồm có dưới đường 1A, ngoài đường bê tông Đại phần, trên máng Bến than, trong đường xăng dầu Hà Đanh gồm các xứ đồng: Cống Cao (đội 2), Cơn trai (đội 2), Bám đường (đội 1,3), Đại phần (đội 1,3), Ông vong (đội 3), Xăng dầu (đội 3). Dự kiến kinh phí đề nghị cấp trên hỗ trợ trên 180 triệu đồng và nhân dân đóng góp gần 200 triệu đồng. Sau khi thực hiện việc phá bỏ bờ thửa sẽ còn lại 40 thửa ruộng, mỗi thửa ruộng bình quân 5.129m2.

Các đại biểu đã tiến hành thảo luận đưa ra các ý kiến để thực hiện kế hoạch đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

Việc chuyển đổi các thửa ruộng nhỏ lẻ, manh mún thành các thửa ruộng lớn bằng phẳng, đồng nhất, có hệ thống bờ vùng, hệ thống tưới, tiêu khoa học, hợp lý sẽ tạo thuận lợi, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Thời gian thực hiện dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 10 năm 2022./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.468.826
    Online: 71