Ngày 28/7, HĐND xã Thuận Lộc tổ chức Kỳ họp thứ 5 khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch HĐND thị xã, đồng chí Tôn Quang Ngọc - Phó Chủ tịch UBND thị xã và các vị đại biểu HĐND thị xã bầu trên địa bàn.

Tại kỳ họp này, HĐND xã xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, quyết toán ngân sách nhà nước 2021,thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022; bổ sung nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; đồng thời xem xét các báo cáo kết quả hoạt động của HĐND, các Ban HĐND xã; báo cáo, thông báo của UBMTTQVN xã; quyết định Chương trình giám sát của HĐND xã năm 2023.

Đồng chí Đồng Thanh Liễu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp

Theo đó, Tổng giá trị kinh tế 6 tháng đầu năm ước đạt 87,5 tỷ đồng, đạt 49% kế hoạch. Diện tích các loại cây trồng cả năm đạt gần 700 ha, đạt 100% kế hoạch. Năng suất bình quân vụ xuân đạt hơn 60 tạ/ha. Thực hiện tốt việc quản lý thu, chi ngân sách, tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt hơn 8,1 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND xã Phan Văn Sự báo cáo tình hình KTXH - QPAN xã 6 tháng đầu năm 2022

Tiếp tục giữ vững các tiêu chí nông thôn mới, cũng cố nâng cao các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu thôn Thuận Sơn, hoàn thành xây dựng hạ tầng khu dân cư thôn Tân Hòa với tổng mức đầu tư 3,7 tỷ đồng. Hoàn thiện Đề án xây dựng xã Thuận Lộc đạt các tiêu chí thành lập phường đến năm 2025.

Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, làm tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn của quê hương đất nước, công tác giáo dục đào, tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được quan tâm thực hiện có hiệu quả; an ninh quốc phòng được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế khó khăn như: sản xuất nông nghiệp vụ Hè thu vẫn còn tình trạng bỏ hoang, cơ cấu gieo trồng các loại giống chưa đồng bộ, chăn nuôi còn nhỏ lẻ. TTCN phát triển chậm về chất lượng và số lượng. Việc quyết toán và giải ngân một số công trình CTĐT còn chậm. Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu còn chậm chưa đạt kết quả đề ra…

Đồng chí Tôn Quang Ngọc - Phó Chủ tịch UBND thị xã phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Tại kỳ họp, đồng chí Tôn Quang Ngọc – Phó Chủ tịch UBND thị xã, đại diện Tổ đại biểu HĐND thị xã bầu trên địa bàn đã thông tin một số nội dung quan trọng của kỳ họp thứ 8 HĐND thị xã và tình hình kinh tế - xã hội thị xã 6 tháng đầu năm 2022 tới các đại biểu. Đồng thời ghi nhận đánh giá những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực trong 6 tháng đầu năm của Thuận Lộc, chỉ ra những khó khăn hạn chế từ đó đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới.

Sau 1 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn các đại biểu đã trung thảo luận  bàn bạc thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022 và làm rõ những vấn đề quan trọng được đại biểu, cử tri và người dân quan tâm. Nhiều ý kiến, kiến nghị của nhân dân quan tâm được giải trình đầy đủ, cụ thể.

Kết thúc kỳ họp, các đại biểu thống nhất cao thông qua 04 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021, Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2022, Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2023 của HĐND xã  khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 – 2026,  Nghị quyết  về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2022.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.756.384
    Online: 60