Ngày 23/6, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức làm việc với phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Hồng Lĩnh – Can Lộc và UBND 4 phường, xã trên địa bàn về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trên lĩnh vực đất đai gửi đến kỳ họp thứ 4 – HĐND thị xã khóa VII; tình hình triển khai thực hiện Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị xã đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Đây là một trong những cuộc làm việc của Ban nhằm phục vụ thẩm tra các nội dung dự kiến trình Kỳ họp thứ 8 – HĐND thị xã sắp tới.
Tại Kỳ họp thứ 4 – HĐND thị xã khóa VII, có 7 nội dung cử tri phản ánh trên lĩnh vực tài nguyên – môi trường (04 liên quan đến đất đai; 03 liên quan đến vấn đề môi trường, cụ thể là việc thu gom rác thải). Tại cuộc làm việc, các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội, đại diện Ban Pháp chế và Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND thị xã đã yêu cầu các phòng, ngành và UBND phường, xã làm rõ thêm về các nội dung trả lời trong báo cáo của UBND thị xã về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, cụ thể về trách nhiệm và lộ trình giải quyết. Đối với những vấn đề chưa giải quyết được yêu cầu làm rõ nguyên nhân, vướng mắc để trả lời rõ cho cử tri tại cuộc TXCT trước kỳ họp, như các nội dung về công nhận lại đất ở, giải quyết tồn đọng đất đai. Về thực hiện Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị xã đến năm 2025 và những năm tiếp theo, đa số đại biểu đánh giá cao những chuyển biến sau khi Đề án được HĐND thị xã thông qua, sự vào cuộc của UBND thị xã, các phòng, ngành và UBND phường, xã. Đồng thời, chất vấn làm rõ thêm việc thu, nộp, quản lý nguồn thu từ bộ giá dịch vụ thu gom rác thải trên địa bàn.
Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã đề nghị ngành Tài nguyên – Môi trường sớm tham mưu UBND thị xã triển khai thực hiện các nội dung Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị xã đến năm 2025 và những năm tiếp theo; đôn đốc, chỉ đạo các phường, xã chưa hoàn thành việc lập bộ thì hoàn thành kịp thời; bố trí điểm trung chuyển rác hợp lý; tích cực tuyên truyền để công dân, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc đóng nộp kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải theo quy định của Nhà nước và hợp động dịch vụ với Công ty Cổ phần môi trường đô thị. Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên lĩnh vực đất đai cần rà soát, trả lời lại cho rõ ràng, để đại biểu HĐND thị xã báo cáo với cử tri. Những nội dung đã cam kết giải quyết quan tâm giải quyết kịp thời.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.468.810
    Online: 53