Đảng ủy phường Bắc Hồng vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/ThU, ngày 24/7/2017 của Ban Thường vụ Thị ủy “về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi đoàn, chi hội ở thôn, tổ dân phố”. Tham dự có đồng chí  Hoàng Bá Khang, Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Thị uỷ, Trưởng đoàn chỉ đạo của Thị uỷ tại phường Bắc Hồng.

Tiếp thu tinh thần Chỉ thị số 20-CT/ThU, ngày 24/7/2017 của Ban Thường  vụ Thị ủy Hồng Lĩnh, Đảng ủy phường Bắc Hồng đã tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc đến tận cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị xã hội, các chi đoàn, chi hội. Đảng ủy thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, nắm bắt tư tưởng, giải quyết những yêu cầu về tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và lợi ích của đội ngũ chi đoàn, chi hội ở tổ dân phố; trực tiếp chuyển tải những quan điểm đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với đảng viên và nhân dân, từ đó góp phần nâng cao nhận thức, củng cố lòng tin và tình cảm đối với Đảng. Đảng uỷ đã chỉ đạo khối Dân vận trực tiếp tham mưu cho Đảng ủy chỉ đạo, theo dõi hoạt động của khối đoàn thể, đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức, các chi đoàn, chi hội thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, chăm lo giải quyết các vấn đề hội viên và Nhân dân quan tâm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.  

 Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/ThU cho thấy công tác tổ chức, hoạt động của các chi đoàn, chi hội trên địa bàn phường Bắc Hồng được đảm bảo và đạt được những hiệu quả thiết thực; hầu hết đội ngũ cán bộ và hội viên nhiệt tình, trách nhiệm hơn với công tác hội. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy các cấp từ phường đến tổ dân phố; sự phối hợp giữa các Ban công tác Mặt trận với các chi đoàn, chi hội có chuyển biến đáng kể trong việc tuyên truyền vận động Nhân dân hưởng ứng và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân..., góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh theo tinh thần Nghị quyết Ðại hội Ðảng các cấp đề ra.

Đồng chí Hoàng Bá Khang - UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bên cạnh ghi nhận, đánh giá cáo những kết quả mà Đảng uỷ phường Bắc Hồng đạt được qua 5 năm thực hiện  Chỉ thị số 20 - CT/ThU  của Ban thường vụ uỷ, đồng chí Hoàng Bá Khang, Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm UBKT thị uỷ, Trưởng đoàn chỉ đạo của thị uỷ tại phường Bắc Hồng  cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và định hướng một số nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. 

Cũng tại hội nghị, Đảng uỷ phường Bắc Hồng đã sơ kết nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.595.044
    Online: 6