Tiếp tục hưởng ứng các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022; nhằm kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động trong các doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động thị xã đã phối hợp các phòng, ngành chức năng của thị xã kiểm tra việc thực hiện an toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ, Luật BHXH, BHYT, Luật Công đoàn tại 10 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Kiểm tra tại Công ty Nội thất Ánh Sáng

Trong 02 ngày 25-26/5, Đoàn kiểm tra liên ngành của thị xã đã kiểm tra việc thực hiện pháp luật ATVSLĐ - PCCN, Luật BHXH, BHYT, Luật Công đoàn tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Đoàn đã làm việc với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và kiểm tra các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ-PCCN năm 2022, các quy định về bảo hộ lao động, nội quy an toàn vệ sinh lao động, PCCC. Đặc biệt là kiểm tra việc thực hiện ký kết HĐLĐ, chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, đăng ký và xây dựng thang lương, bảng lương theo Bộ Luật lao động 2019; việc thành lập tổ chức công đoàn, thực hiện đóng kinh phí công đoàn theo Nghị định 191/2013/NĐ-CP, việc xây dựng và đăng ký thỏa ước lao động tập thể, tình hình hoạt động của công đoàn trong doanh nghiệp…

Kiểm tra tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hồng Lĩnh

Kết quả kiểm tra thực tế cho thấy hầu hết các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã cơ bản nghiêm túc thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý ở các lĩnh vực kiểm tra;  đảm bảo điều kiện về các quy định ATVSLĐ-PCCN tại cơ sở; đã xây dựng nội quy lao động, thực hiện khám sức khỏe đầy đủ cho người lao động, tổ chức huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động; thực hiện cơ bản các chế độ chính sách cho người lao động trong doanh nghiệp; 60% đơn vị được kiểm tra đã thành lập tổ chức công đoàn, thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn đầy đủ và tổ chức hoạt động theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Tại công ty Cổ phần Cán thép Cơ khí đúc Hồng Lĩnh

Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất là những đơn vị chưa thành lập tổ chức Công đoàn chưa thực hiện đóng BHXH đầy đủ cho tất cả những người lao động đã kí HĐLĐ từ 1 tháng trở lên hoặc những người trong độ tuổi;  ở một số đơn vị chưa trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cho người lao động theo quy định, kinh phí đầu tư trang bị phương tiện bảo hộ lao động và tổ chức diễn tập còn hạn chế; việc đầu tư về cơ sở vật chất, điều kiện đảm bảo và duy trì hoạt động ATVSLĐ-PCCN còn ít; vấn đề đảm bảo chế độ bảo hộ lao động, bồi dưỡng độc hại cho người lao động còn chưa thoả đáng; việc đóng kinh phí công đoàn theo quy định của Nghị định 191/2013/NĐ-CP ở các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn chưa đầy đủ, kịp thời.

Kiểm tra tại Công ty TNHH Sotex

Quá trình kiểm tra, bên cạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và tư vấn cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, Đoàn liên ngành đã tiến hành lập biên bản kiểm tra và biên bản xử lý vi phạm 01 đơn vị; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã hứa khắc các hạn chế, vi phạm trong thời gian Đoàn kiểm tra quy định./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.468.588
    Online: 4