Sáng ngày 22/3, Ban thường vụ Thị ủy tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến vào dự thảo chính sách hỗ trợ hoạt động chi đoàn, chi hội ở thôn, tổ dân phố. Đồng chí Đặng Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị.

Hiện nay trên địa bàn thị xã có 52 thôn, tổ dân phố, có 156 đồng chí là Cấp ủy viên chi bộ; cấp trưởng chi đoàn, chi hội là 194 đồng chí; cấp phó chi đoàn, chi hội là 155 đồng chí; số ủy viên BCH chi đoàn, chi hội là 39 đồng chí. Trong những năm qua, hoạt động của các chi đoàn, chi hội ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị xã có nhiều chuyển biến tích cực: Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân ngày càng có nhiều đổi mới, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được phát huy; thực hiện dân chủ và phát huy có hiệu quả vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng cho đoàn viên, hội viên; tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đảng ủy các phường, xã đã phân công cấp ủy viên phụ trách, trực tiếp lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy và phân công cán bộ có trình độ, năng lực, uy tín làm công tác mặt trận, đoàn thể; định kỳ hằng quý Trưởng khối Dân vận giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội để định hướng chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình hoạt động và những vấn đề nhân dân quan tâm...

Trưởng ban Tổ chức Thị ủy Lê Văn Bình báo cáo thực trạng về nhân lực của chi đoàn, chi hội tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn

Tuy nhiên, việc củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của một số chi đoàn, chi hội ở thôn, tổ dân phố trong thời gian qua vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu của công tác vận động quần chúng trong tình hình mới như: Hình thức, nội dung sinh hoạt chưa có nhiêu đổi mới; tỷ lệ đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt đoàn thể, cộng đồng dân cư thấp; thời gian sinh hoạt định kỳ chưa đảm bảo; công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, hội viên thiếu chiều sâu, hiệu quả chưa cao; tỷ lệ tập hợp quần chúng vào một số tổ chức chưa cao, lực lượng nòng cốt còn ít; công tác phát triển đảng viên trong các đoàn thể gặp nhiêu khó khăn; năng lực, tâm huyết, tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ hạn chế; việc quản lý đoàn viên, hội viên còn lỏng lẻo, hồ sơ quản lý chưa có tính thống nhất, đồng bộ; việc tạo nguồn, xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận còn gặp nhiều khó khăn… Những hạn chế nêu trên có nhiều  nguyên nhân, song nguyên nhân chủ yếu là do một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo từ công tác kiện toàn tổ chức, tạo nguồn cán bộ đến định hướng hoạt động và tạo điều  kiện về kinh phí hoạt động; chế độ, chính sách của cán bộ chi đoàn, chi hội thực hiện theo Nghị quyết số 258/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Công văn số 324/SNV-STC ngày 08/3/2021 của liên Sở Nội vụ - Sở Tài chính về hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 258/2020/NQ-HĐND hiện nay quá thấp….

 Tại cuộc họp các đại biểu đã thống nhất cao chủ trương hỗ trợ chế độ bồi dưỡng hàng tháng cho cán bộ chi đoàn, chi hội ở thôn, tổ dân phố từ nguồn ngân sách của thị xã (ngoài chế độ theo Nghị quyết số 258/2020/NQ-HĐND tỉnh) đó là Hỗ trợ mỗi chi đoàn, chi hội 350.000 đồng/tháng, trong đó hỗ trợ cấp trưởng 200.000đ/tháng, cấp phó 150.000đ/tháng.

Bí thư Thị ủy Đặng Thanh Hải kết luận hội nghị

Kết luận cuộc họp đồng chí Đặng Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã yêu cầu UBND thị xã sớm hoàn thiện dự thảo chính sách hỗ trợ hoạt động chi đoàn, chi hội ở thôn, TDP để trình HĐND. Đồng thời có hướng dẫn cụ thể để thực hiện, tạo sự đồng đều thống nhất giữa các địa phương và các tổ chức đoàn thể./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.569.117
    Online: 33