Sáng ngày 18/3, BTV Thị uỷ tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến vào Đề án huy động nguồn lực xây dựng xã Thuận Lộc đạt các tiêu chí của phường. Các đồng chí: Đặng Thanh Hải, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã, Nguyễn Thăng Long, Phó Bí thư thường trực Thị uỷ, Nguyễn Huy Hùng, Chủ tịch UBND thị xã đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe dự thảo Đề án huy động nguồn lực xây dựng xã Thuận Lộc đạt các tiêu chí của phường. Theo đó, dự thảo Đề án có 4 phần bao gồm: Phần mở đầu, đánh giá tổng quan hiện trạng xã Thuận Lộc, giải pháp xây dựng xã Thuận Lộc đạt các tiêu chí thành lập phường và phần kết luận, kiến nghị.

Theo Nghị quyết số 1210/2016/UVTVQH13, ngày 25/5/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, đến nay xã Thuận Lộc đã đạt 10/17 tiêu chí. Để đạt được các tiêu chí thành phường vào năm 2025, Đề án đã đưa ra các giải pháp về dân số, lao động, quy hoạch xây dựng, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống cấp thoát nước, thư gom, xử lý rác thải…Trong giai đoạn từ năm 2022- 2025 dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng xã Thuận Lộc đạt các tiêu chí thành phường là 268, 4 tỷ đồng.  

Thảo luận tại hội nghị, các ý kiến cơ bản đồng tình với dự thảo Đề án được trình bày và cho rằng Đề án được xây dựng khá công phu, chi tiết, nội dung cụ thể. Tuy nhiên, để xây dựng xã Thuận Lộc đạt các tiêu chí của phường ý kiến thảo luận của các đại biểu còn băn khoăn nhiều về các tiêu chí dân số, thiết chế văn hoá, cơ sở hạ tầng, nhà ở dân cư cũng như việc kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư trên địa bàn….Các ý kiến cũng đề nghị  trong phần đánh giá hiện trạng  cần rõ hơn, ngoài lĩnh vực kinh tế cần đánh giá sâu hơn các nội dung khác, bổ sung thêm lộ trình cụ thể cũng như một số giải pháp thực hiện. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Hải, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã đã đánh giá cao công tác chuẩn bị của xã Thuận Lộc cũng như đơn vị tư vấn là Viện quy hoạch kiến trúc xây dựng Hà Tĩnh trong thời gian qua để xây dựng dự thảo Đề án; ghi nhận ý kiến đóng góp của các đồng chí trong BTV Thị uỷ; đồng thời đồng chí cũng phân tích cụ thể nội dung từng phần của Đề án, từng tiêu chí cụ thể và thống nhất một số nội dung để đơn vị tư vấn, BTV, UBND xã tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện Đề án trình UBND thị xã./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.569.005
    Online: 84