Ngày 10/11, Thị ủy Hồng Lĩnh đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát đến các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc.

 Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại Hội trường Thị ủy Hồng Lĩnh và 6 điểm cầu của các Đảng bộ phường, xã, với 469 người tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt, triển khai các quy định của Trung ương gồm: Quy định số 24-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 22 - QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

 Lãnh đạo Ban tổ chức Tỉnh ủy quán triệt Quy định số 24-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng

Lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy quán trệt Quy định số 22 - QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Đồng chí Bí thư Thị ủy Đặng Thanh Hải  kết luận hội nghị 

Việc quán triệt và triển khai thực hiện quy định của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng giúp Cấp ủy, các chi bộ trực thuộc và cán bộ, đảng viên ở thị xã Hồng Lĩnh nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm; nắm vững những nội dung cơ bản, nhất là các nội dung mới được sửa đổi, bổ sung trong các quy định của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, góp phần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.504.858
    Online: 75