Chiều ngày 6/10, Thị uỷ Hồng Lĩnh tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển  và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đến dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thăng Long - Phó Bí thư thường trực Thị uỷ và đồng chí Tôn Quang Ngọc - Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

Ngay sau khi có Nghị quyết 13-NQ/TW, BCH Đảng bộ thị xã đã triển khai học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các văn bản về phát triển kinh tế tập thể đến cán bộ cốt cán từ thị xã đến các phường xã. Phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn luôn được sự quan tâm lãnh đạo của Thị uỷ, Ban chỉ đạo phát triển và đổi mới kinh tế tập thể, UBND thị xã nên mô hình HTX kiểu mới đã có những chuyển biến tích cực chủ yếu trên lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ. Công tác tuyên truyền Luật HTX năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã được quan tâm triển khai thực hiện tốt, các ban ngành, đoàn thể cấp thị phối hợp với tỉnh tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo kết hợp với phổ biến đến cán bộ, thành viên HTX. HĐND thị xã đã ban hành các Nghị quyết hỗ trợ phát triển, thành lập mới HTX, Tổ hợp tác, hỗ trợ đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ, nông nghiệp… theo mô hình HTX kiểu mới. Đến nay, trên địa bàn Thị xã có 19 HTX gồm: Lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp 14 HTX, lĩnh vực CN – TTCN 3 HTX, lĩnh vực Thương mại, quản lý chợ 1 HTX, lĩnh vực tín dụng 1 HTX. Nhìn chung, các HTX từng bước được cũng cố, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động. Tập trung đổi mới phương thức quản lý, tiết kiệm triệt để chi phí, đảm bảo ổn định giá thành sản phẩm. các HTX đều xây dựng điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh; hàng năm tổ chức đại hội và ra được Nghị quyết đại hội thành viên để chỉ đạo điều hành mọi hoạt động. Hoạt động của các HTX đa số phát huy và bảo tồn được nguồn vốn. Chất lượng các HTX ngày càng được nâng cao, mở thêm nhiều ngành nghề và thị trường mới, kết quả sản xuất kinh doanh và đóng nộp ngân sách năm sau cao hơn năm trước. Các HTX đã tạo việc làm cho người lao động góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn. Một số HTX đã mở rộng hình thức kinh doanh dịch vụ từng bước tham gia vào chuỗi giá trị và đã có lợi nhuận, làm ăn hiệu quả như  HTX Quỳnh Lương, HTX Hồng Phong, Quỹ tín dụng nhân dân Trung Lương – Đức Thuận, HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ Đậu Liêu.

Tuy vậy, hoạt động của HTX vẫn còn những khó khăn hạn chế như: Công tác quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể chưa đáp ứng yêu cầu, chưa giải quyết kịp thời các vấn đề của HTX; Việc cũng cố HTX hiện còn chậm, ngành nghề chưa đa dạng, nhiều chính sách hỗ trợ chưa đến được với HTX;  Mặc dù Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cho vay vốn nhưng các Ngân hàng chưa thực sự tạo điều kiện cho các HTX vay vốn bình đẳng như các thành phần kinh tế khác; Hoạt động khuyến nông, khuyến công, KHCN, xúc tiến thương mại hỗ trợ các HTX hiệu quả thấp; việc liên doanh liên kết các HTX, tổ hợp tác với các thành phần kinh tế còn ít, chưa được quan tâm chỉ đạo thực hiện; Công tác quản lý của Ban chủ nhiệm trong thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người lao động chưa thực sự nghiêm túc như hợp đồng lao động, bảo hộ lao động, BHXH,BHYT,…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những kết quả đạt được trong 20 năm thực hiện nghị quyết số 13, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Bí thư Thị ủy Đặng Thanh Hải kết luận hội nghị

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh và đồng chí Đặng Thanh Hải - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh: Phát triển kinh tế tập thể là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đây là sự nghiệp khó khăn đòi hỏi sự kiên trì, phải có sự đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng HTX và Nhân dân. Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết số 13, các văn bản liên quan của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người dân về kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX; đẩy mạnh xây dựng mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị. Ngoài ra cần tiếp tục chỉ đạo triển khai các cơ chế, chính sách, tập trung tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tập thể phát triển, góp phần thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.756.388
    Online: 58