Chiều ngày 9/9, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức hội nghị thảo luận góp ý các nội dung: Dự thảo Đề án đặt bổ sung, sửa đổi tên một số tuyến đường; Đề án nâng cấp lễ hội Giỗ Quốc tổ Hùng Vương; Đề án phát triển Thể dục, thể thao thị xã Hồng Lĩnh giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo. Dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ thị xã về Cải cách hành chính.

Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban dân vận Thị ủy, Đại diện Thường trực HĐND thị xã, Thường trực UBMTTQ thị xã; Lãnh đạo và chuyên viên các phòng: Văn hóa - Thông tin; Nội vụ, Ban Giám đốc Trung tâm VH -TT thị xã; Giám đốc Trung tâm Hành chính công thị xã. Đồng chí Đinh Văn Hồng – UVBTV Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, sau khi nghe lãnh đạo Phòng Văn hóa – Thông tin và Phòng Nội vụ trình bày dự thảo của 4 Đề án đó là: Dự thảo Đề án đặt bổ sung, sửa đổi tên một số tuyến đường; Đề án nâng cấp lễ hội Giỗ Quốc tổ Hùng Vương; Đề án phát triển Thể dục, thể thao thị xã Hồng Lĩnh giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo. Dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ thị xã về Cải cách hành chính.

Đồng chí Đặng Quang Vinh - Trưởng phòng VHTT trình bày nội dung dự thảo của 3 Đề án nâng cấp lễ hội, Đề án phát triển TDTT, Đề án đặt bổ sung tên đường. 

Đối với Đề án đặt bổ sung, sửa đổi tên một số tuyến đường: Trên địa bàn thị xã hiện có 79 tuyến đường được đặt tên và hoàn thành việc cắm biển tên đường, tên ngõ và gắn biển số nhà. Tuy nhiên, theo thống kê vẫn còn gần 20 tuyến đường mới được nâng cấp sau này chưa được đặt tên, do vậy để đáp ứng nhu cầu xây dựng đô thị văn minh, “nhà có số, phố có tên”, vừa qua UBND tỉnh đã có văn bản đồng ý chủ trương khảo sát đặt tên bổ sung một số tuyến đường trên địa bàn thị xã dự kiến trình Kỳ họp HĐND tỉnh thông qua vào cuối năm 2021.

Về Đề án nâng cấp lễ hội Giỗ Quốc tổ Hùng Vương tại Khu di tích Đại Hùng lên quy mô cấp tỉnh: Đây là lễ hội được tổ chức hàng năm vào ngày 10/3 Âm lịch tại Khu di tích Đại Hùng, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh. Đối với người dân Hà Tĩnh nói chung và thị xã Hồng Lĩnh nói riêng, Lễ hội Giỗ Quốc tổ Hùng Vương từ lâu đã trở thành một dịp để những người con quê hương nhớ ơn các bậc tổ tiên, các bậc tiền bối đã có công dựng và giữ nước. Những năm qua, Cấp ủy, chính quyền thị xã Hồng Lĩnh cũng Nhân dân, phật tử xa gần đã tổ chức Lễ hội với quy mô cấp thị xã. Trên cơ sở đó, thông qua Đề án này, những năm tới, dự kiến sẽ nâng quy mô tổ chức Lễ hội lên cấp Tỉnh. Việc nâng tầm Lễ hội truyền thống Giỗ Quốc tổ Hùng Vương lên quy mô cấp Tỉnh là hết sức cấp thiết, nhằm góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, khơi dậy tiềm năng du lịch trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân.

Đối với dự thảo Đề án phát triển Thể dục, thể thao thị xã Hồng Lĩnh giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo: Cùng với sự phát triển đi lên của Thị xã, phong trào TDTT đã có bước chuyển biến đáng kể: Công tác xây dựng cơ sở vật chất bước đầu đã được các cấp quan tâm, phong trào TDTT quần chúng, thể thao thành tích cao có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, nhìn chung phong trào TDTT thị xã phát triển chưa mạnh, chưa tương xứng với tiềm năng của một đô thị; hệ thống cơ sở vật của một số địa phương, đơn vị chưa đảm bảo, công tác quy hoạch đất cho TDTT chưa đồng bộ, chưa đúng với quy chuẩn. Vì vậy, việc xây dựng đề án phát triển TDTT giai 2021 - 2025 và những năm tiếp theo là hết sức cần thiết để đề ra những nhiệm vụ, giải pháp, bước đi cách làm cụ thể nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng đối với sự nghiệp phát triển TDTT trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh một cách đúng hướng và đảm bảo nhu cầu vui chơi giải trí, rèn luyện TDTT của nhân dân trên địa bàn.

Về Đề án Đẩy mạnh cải cách hành chính thị xã Hồng Lĩnh giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo: Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính của thị xã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Chất lượng hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành và kết quả giải quyết thủ tục hành chính hằng năm được nâng lên, từng bước nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy từng bước được kiện toàn, sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị cơ bản đã được sắp xếp, bố trí theo hướng tinh gọn, đáp ứng khung năng lực vị trí việc làm; hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành được quan tâm đầu tư, nâng cấp; chỉ số thứ hạng cải cách hành chính được nâng lên, duy trì vị trí xếp hạng thuộc tốp đầu trong khối huyện, thị xã, thành phố.

Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm. Công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, chưa tạo được tác động tích cực đến đại bộ phận người dân, doanh nghiệp; công tác chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu một số phòng ban, đơn vị, địa phương còn yếu, thiếu quyết tâm thực hiện công tác cải cách hành chính. Hệ thống cơ chế, chính sách của thị xã vẫn chưa đáp ứng yêu cầu cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư. Tình trạng thiếu cán bộ, công chức, viên chức tại một số phòng chuyên môn, địa phương chậm được bổ sung; một số cán bộ, công chức, viên chức chưa tự giác trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy định. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn hạn chế, thiếu đồng bộ; năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức một số cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cơ sở vật chất và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại một số UBND cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu. Vì vậy, việc xây dựng Đề án “Đẩy mạnh Cải cách hành chính thị xã Hồng Lĩnh giai đoạn 2021-2025” là cần thiết.

Tại hội nghị, sau khi nghe các dự thảo Đề án, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Đề án, trong đó tập trung bổ sung một số thực trạng giai đoạn hiện nay; góp ý thêm một số nội dung liên quan đến mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện trong các Đề án, để từ đó cơ quan soạn thảo có thêm cơ sở để hoàn thiện.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Văn Hồng – Phó chủ tịch UBND thị xã đã cảm ơn sự quan tâm, nghiên cứu, đóng góp ý kiến sát thực của các đại biểu. Đồng chí PCT giao phòng Văn hóa – Thông tin tiếp thu hoàn thiện 3 Đề án: Đề án đặt bổ sung tên đường, Đề án nâng cấp lễ hội, Đề án phát triển TDTT. Đối với phòng Nội vụ, đồng chí yêu cầu cần tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Thị ủy và các phòng chuyên môn khẩn trương hoàn thiện Đề án và Nghị quyết về cải cách hành chính trước khi trình Ban Thường vụ Thị ủy cho ý kiến vào ngày 14/9/2021./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 988.225
    Online: 64