Thực hiện Công văn số 5812/UBND - VX, ngày 05/9/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, về việc thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch COVID-19 trong đám tang. UBND thị xã đã ban hành Văn bản số 1301/UBND-VH để hướng dẫn tổ chức thực hiện, cụ thể như sau:

1. Đề nghị UBMTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, Hội xã hội, đặc biệt là Hội Người cao tuổi, Đoàn thanh niên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn giúp đỡ BTC lễ tang, các hộ gia đình có người thân mất thực hiện đúng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay với tinh thần “nhanh gọn, chu đáo, nghĩa tình”; trong đó chú trọng: Không tập trung số lượng tham dự lễ viếng, lễ truy điệu, lễ đưa tang quá 30 người; thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Vận động thực hiện hỏa táng khi có người từ trần.

2. Giao UBND các phường, xã phối hợp cùng MTTQ, các đoàn thể, Hội xã hội chỉ đạo Ban Cán sự, Ban Công tác Mặt trận các thôn, TDP khi có người mất trên địa bàn phải nhanh chóng phối hợp với gia chủ thành lập BTC lễ tang để cử hành tang lễ trong điều kiện nâng cao tinh thần phòng chống dịch bệnh; cụ thể: Thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; đồng thời không tổ chức mâm cỗ trong quá trình tổ chức lễ tang, (chỉ tổ chức mâm cúng, cơm nước cho người phục vụ); thực hiện nghiêm hương ước của thôn, TDP đối với thời gian lưu giữ thi hài người chết tại gia đình; yêu cầu không quá 30 người tham dự lễ tang.

Thời gian thực hiện: Kể từ 0h00’ ngày 06 tháng 9 năm 2021cho đến khi có thông báo mới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 991.955
    Online: 35