Theo Chương trình công tác của Thị ủy, ngày 07/7/2021 đồng chí Bí thư Thị uỷ tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 7/2021 theo Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, ngày 30/6/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Công văn số 446-CV/TU về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thường trực Thị uỷ thống nhất chưa tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2021 của đồng chí Bí thư Thị uỷ vào ngày 07/7/2021, thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau.

Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn có phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền xem xét giải quyết của đồng chí Bí thư Thị ủy đăng ký bằng điện thoại hoặc gửi tài liệu qua đường bưu điện về Văn phòng Thị ủy (đồng chí Lê Văn Cầu, Phó Văn phòng, ĐT: 0949.306.526) hoặc UBKT Thị ủy (đồng chí Đặng Thị Lý, Phó Chủ nhiệm UBKT, ĐT: 0989.148.274) để phân loại, tổng hợp, tham mưu đồng chí Bí thư Thị ủy chỉ đạo giải quyết theo quy định.

Thường trực Thị ủy thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan, cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, thực hiện.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.761.532
    Online: 163