Chiều ngày 25-6, Ban Thường vụ Thị uỷ, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức duyệt nội dung, nhân sự chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội LHPN thị xã nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Đặng Thanh Hải - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ và đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Thắm - Chủ tịch Hội LHPN thị xã trình bày các nội dung chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Hội LHPN thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trên cơ sở các dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Hội LHPN nhiệm kỳ 2016-2021; dự kiến số lượng cơ cấu nhân sự BCH Hội LHPN thị xã nhiệm kỳ 2021-2026; dự kiến bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội phụ nữ cấp trên và một số nội dung quan trọng khác. Các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng qua đó góp phần làm rõ hơn tình hình, kết quả đạt được trong công tác hội nhiệm kỳ qua; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026 và xây dựng BCH nhiệm kỳ tới đảm bảo yêu cầu nâng cao chất lượng tổ chức hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.  

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà  ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Hội LHPN thị xã

Kết luận nội dung làm việc, đồng chí Đặng Thanh Hải - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ và đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Hội LHPN thị xã. Các đồng chí yêu cầu trên cơ sở đóng góp ý kiến của các đại biểu tham dự buổi làm việc thường trực Hội LHPN thị xã tiếp thu, tổng hợp các ý kiến để bổ sung, hoàn thiện nội dung các dự thảo. Việc xây dựng báo cáo chính trị cần xác định đây là văn bản rất quan trọng cần tập trung đánh giá quá trình triển khai và kết quả thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động trong nhiệm kỳ qua để đề ra các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới.  Hội LHPN thị xã cần tập trung trí tuệ của hội viên, phụ nữ, cán bộ Hội để từ đó cụ thể hoá các nhiệm vụ, các hoạt động trong phương hướng của cấp mình, đặc biệt là các vấn đề về an toàn cho phụ nữ và trẻ em, vấn đề về bình đẳng giới, vấn đề về xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh…. Quá trình xây dựng nội dung báo cáo chính trị cần nắm rõ nhu cầu của các tầng lớp phụ nữ và quán triệt phương châm “Trung ương định hướng chiến lược, Tỉnh vận dụng sáng tạo, thị xã đồng hành cơ sở, phường xã nắm chắc hội viên, chi hội thấu hiểu phụ nữ”.

Bí thư Thị ủy Đặng Thanh Hải kết luận hội nghị 

Các cấp hội cần chú trọng công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội cả chiều sâu và bề nổi tạo sự quan tâm của các cấp các ngành, hội viên, phụ nữ và nhân dân đối với đại hội. Phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về sự kiện quan trọng của phụ nữ  và tổ chức hội nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp phụ nữ và nhân dân trong toàn thị xã. Đồng thời chỉ đạo các cấp hội có các công trình phần việc ý nghĩa, thiết thực chào mừng đại hội phụ nữ thị xã và tỉnh sắp tới.

Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia BCH, Ban thường vụ, các chức danh chủ chốt của Hội phải đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu hợp lý, có sự kế thừa và phát triển, thực sự là những người tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ chính trị của hội.

Theo kế hoạch đại hội đại biểu Hội LHPN thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 7./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.084.287
    Online: 35