Ngày 14/5, Liên đoàn Lao động thị xã Hồng Lĩnh tổ chức hội nghị phổ biến, tuyên truyền về công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tới các đồng chí cán bộ công đoàn cốt cán trong toàn thị xã.

    Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã cùng các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động thị xã; Chủ tịch Công đoàn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn thị xã.

    Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Ủy vên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã giới thiệu về những điểm mới trong công tác bầu cử, cùng với đó là các nội dung về quan điểm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; chức trách, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử; tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân và các nội dung cần lưu ý về cuộc bầu cử sắp tới như, việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín; tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng đại biểu; về đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu; danh sách cử tri; ứng cử và hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; tuyên truyền và vận động bầu cử; nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu; đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19 như hiện nay, trong quá trình bầu cử vẫn phải đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn, giữ khoảng cách theo quy định.

    Hội nghị cũng dành thời gian cho các đồng chí cán bộ CĐCS tham dự trao đổi, thảo luận các nội dung sau khi tiếp thu những kiến thức được truyền đạt tại hội nghị. Những nội dung này là kiến thức, kinh nghiệm hết sức quý báu đối với các đại biểu tham dự, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

    Kết luận hội nghị, đồng chí Võ Thị Kim Anh, Chủ tịch LĐLĐ thị xã đã nhấn mạnh: “Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với cử tri cả nước nói chung, cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động nói riêng, là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để lựa chọn, bầu được các đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội khóa XV và các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đề nghị các CĐCS cần nâng cao công tác tuyên truyền để nhằm giúp cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động nhận thức được tầm quan trọng của việc bầu cử và nắm vững pháp luật về bầu cử để vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần vào thành công Ngày bầu cử sắp tới.

    Nhân dịp này, Thường trực LĐLĐ thị xã cũng đánh giá sơ bộ kết quả các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021 và triển khai, chỉ đạo một số nội dung công tác trọng tâm từ nay đến sơ kết 6 tháng đầu năm./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.763.903
    Online: 73