Từ ngày 30/3 lại nay, toàn thị xã Hồng Lĩnh đã có 7/7 cơ sở hội hoàn thành Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026, đạt tỷ lệ 100%. Thông qua Đại hội đã đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021; đề ra mục tiêu nhiệm vụ giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu Ban Chấp hành khóa mới, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên; tham gia góp ý vào báo cáo chính trị Đại hội đại biểu phụ nữ thị xã và các văn kiện, Điều lệ Hội LHPN Việt Nam.

Lãnh đạo thị xã chúc mừng Ban chấp hành Hội LHPN phường Bắc Hồng khóa mới

    Theo đó, thực hiện Kế hoạch của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh về chỉ đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ Hà Tĩnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 và chỉ đạo của BTV Thị ủy, Hội LHPN thị xã đã chỉ đạo Hội LHPN phường Bắc Hồng tổ chức Đại hội điểm; sau đó, tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo và nhân ra diện rộng. Sau thành công của Đại hội điểm của Hội Liên hiệp phụ nữ phường Bắc Hồng, Hội LHPN các đơn vị còn lại, tiếp tục tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến ngày 23/4/2021, 7/7 Hội Liên hiệp phụ nữ các phường, xã, Hội phụ nữ Công an đã tổ chức thành công Đại hội. Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 Hội LHPN cấp cơ sở của Thị xã đã bám sát Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp và nhiệm vụ chính trị của địa phương, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung triển khai thực hiện nhiều hoạt động đạt kết quả. Nổi bật là các hoạt động như xây dựng “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo, phong trào “Xuân yêu thương”, “Xuân đoàn kết - tết yêu thương”, hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng nhân rộng các mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch”; “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, “Gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ mẫu mực”, “Phụ nữ sống tốt đời, đẹp đạo” câu lạc bộ “Văn nghệ, thể thao”, “Dân vũ” Chi hội  “5 không, 3 sạch toàn diện gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Chi hội “3 sạch”, mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, nhóm hộ “gia đình 3 sạch”, mô hình “Hàng rào xanh, tuyến đường hoa” do phụ nữ chủ trì vận động thực hiện....; phong trào phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nhân đạo từ thiện, chung tay vì người nghèo…được đông đảo hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng. Hoạt động của Hội đã đem lại lợi ích thiết thực cho hội viên phụ nữ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, ổn định an ninh trật tự địa phương.

Đại hội phụ nữ phường Đức Thuận

    Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã diễn ra dân chủ, đánh giá được tình hình phụ nữ tại cơ sở và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới thiết thực, chăm lo tốt hơn cho hội viên phụ nữ. Các cấp Hội cũng đề ra được nhiều công trình trọng điểm trong nhiệm kỳ mới, gắn liền với các phong trào hoạt động Hội, công tác chăm lo cho giới cũng như các chương trình hành động của địa phương, phát huy vai trò của phụ nữ trên các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần tham gia xây dựng Thị xã đạt chuẩn đô thị văn minh. Đại hội phụ nữ cơ sở đều đảm bảo tốt các trình tự, nguyên tắc, thủ tục trước, trong và sau Đại hội. Hệ thống văn kiện Đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, phản ánh đúng thực trạng phong trào và hoạt động công tác Hội của địa phương. Chất lượng các văn kiện được nâng lên, bảo đảm yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động cũng như tâm tư, nguyện vọng và các giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của công tác Hội trong nhiệm kỳ tới. Mỗi đại hội có từ có 6- 7 ý kiến tham luận của tập thể và cá nhân phát biểu tại đại hội, nội dung tham luận tập trung thảo luận về kinh nghiệm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Hội,  bàn giải pháp thực hiện mục tiêu nhiệm kỳ tới; đề xuất ý kiến với cấp ủy, chính quyền và tổ chức Hội cấp trên nhằm hỗ trợ hoạt động Hội nhiệm kỳ tới đạt hiệu quả cao hơn. Công tác nhân sự được chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy trình, 100% Hội cơ sở đã trình và được cấp ủy phê duyệt đề án nhân sự trước khi tổ chức đại hội. Tại Đại hội và phiên họp đầu tiên của BCH, sau khi trình bày đề án nhân sự đã dành thời gian thích đáng cho đại biểu thảo luận. Các ý kiến phát biểu thảo luận đều mang tính xây dựng, trên tinh thần đoàn kết nhất trí cao. Kết quả bầu Ban Chấp hành 7/7 Hội cơ sở đã bầu Ban Chấp hành, Ban thường vụ và các chức danh chủ chốt khóa mới đủ số lượng theo đề án đã xây dựng bằng hình thức biểu quyết giơ tay. Nhiệm kỳ 2021 - 2026, toàn thị xã có 75 chị  tham gia Ban Chấp hành Hội LHPN cơ sở khóa mới, trong đó có 6/7 chị Chủ tịch Hội tái cử, 01 chị được bầu mới;

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội phụ nữ phường Đậu Liêu

    Đại hội cấp cơ sở cũng là đợt sinh hoạt chính trị, tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, mở rộng tính liên hiệp, khơi dậy tiềm năng sức sáng tạo, trí tuệ của phụ nữ, tập trung góp ý, hoàn chỉnh Nghị quyết Đại hội; đồng thời huy động mọi nguồn lực xây dựng và phát triển tổ chức Hội, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức Hội thúc đẩy bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ, đóng góp thiết thực có hiệu quả vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và thúc đẩy phong trào phụ nữ phát triển toàn diện.

Đại hội đại biểu phụ nữ phường Nam Hồng

Đại hội phụ nữ Công an thị xã

    Trên cơ sở rút kinh nghiệm từ Đại hội cấp cơ sở, hiện nay, Hội LHPN thị xã   đang tập trung rà soát, chuẩn bị tốt văn kiện và các điều kiện tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ thị xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến tổ chức vào tháng 7/2021./.  


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 485.124
    Online: 31