Chiều ngày 09 tháng 4, HĐND thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức kỳ họp tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021.

    Dự kỳ họp có đồng chí Trần Văn Kỳ - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các vị đại biểu HĐND trong Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu trên địa bàn. Về phía thị xã có các đồng chí: Đặng Thanh Hải – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; Nguyễn Huy Hùng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp ủy, chính quyền thị xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy; lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể thị xã; các đồng chí Ủy viên UBND, đại biểu HĐND thị xã, khóa VI; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ các phường, xã.

Đồng chí Nguyễn Thăng Long - Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã khai mạc kỳ họp

    Trong nhiệm kỳ qua, HĐND thị xã đã tập trung đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng các kỳ họp; phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống cho Nhân dân. Trong nhiệm kỳ qua, HĐND thị xã đã tổ chức thành công 15 kỳ họp, trong đó có 5 kỳ họp chuyên đề và đột xuất, ban hành 107 Nghị quyết, Cụ thể có: 22 nghị quyết thường kỳ về mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh và ngân sách; 14 nghị quyết chuyên đề quyết định các chính sách, cơ chế trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, QP-AN và 38 nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ, chương trình giám sát hàng năm, bãi bỏ các nghị quyết HĐND và quyết định của UBND thị xã;  33 nghị quyết về tổ chức nhân sự.

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh - UVBTV Thị ủy, PCT HĐND thị xã báo cáo kết quả hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021

    Các nghị quyết HĐND thị xã ban hành đều đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền, mang tính khả thi cao, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri. Sau khi các Nghị quyết được ban hành, Thường trực HĐND thị xã đã phối hợp với UBND, UBMTTQ thị xã chỉ đạo các tổ đại biểu HĐND, các địa phương, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức thực hiện nghị quyết, nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự động thuận cao cho cán bộ, đảng viên, mọi tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết. Một số nghị quyết đã đi vào cuộc sống, được Nhân dân đồng tình, hưởng ứng và đạt nhiều kết quả tích cực như: Nghị quyết số 40/NQ-HĐND, ngày 27/12/2017; Nghị quyết số 50/NQ-HĐND, ngày 26/12/2018 và Nghị quyết số 55/NQ-HĐND, ngày 25/7/2019 của HĐND thị xã về hỗ trợ cơ chế chỉnh trang đô thị; Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện và BHYT, về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị... Hoạt động giám sát được duy trì thường xuyên, chú trọng đến giám sát chuyên đề, giám sát có trọng tâm, trọng điểm.

Đồng chí Đinh Văn Hồng - UVBTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBND

    Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã đã tổ chức 27 cuộc giám sát chuyên đề, đang giám sát 02 chuyên đề. Chất lượng giám sát chuyên đề của các Ban HĐND thị xã được đánh giá cao, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong cách thức tổ chức, nhất là đã biết vận dụng tiếp xúc cử tri trong hoạt động giám sát, thực hiện giải trình, đối chất trong quá trình làm rõ các nội dung giám sát trước khi kết luận. Tính từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, trong số 29 chuyên đề giám sát thì có tới 20 chuyên đề do 02 Ban HĐND thị xã thực hiện. Kết luận giám sát có 312 kiến nghị được chỉ ra, trong đó Ban Kinh tế - Xã hội là 170 kiến nghị. Số lượng kiến nghị được giải quyết là 212 kiến nghị, chiếm tỷ lệ 68%. Nhiều chuyên đề có hiệu quả tích cực, như: tình hình bố trí, sắp xếp đội ngũ, quản l‎ý cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các trường học trên địa bàn thị xã; thực hiện Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị xã giai đoạn 2016-2020; việc thực hiện các quy định xử phạt hành chính trên lĩnh vực trật tự xây dựng (giai đoạn 2017 - tháng 9/2019).

    Công tác tiếp xúc cử tri có nhiều đổi mới. Việc theo dõi đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được quan tâm. Qua tiếp xúc đã có trên 300 ý kiến cử tri phản ánh. Tỷ lệ giải quyết kiến nghị của cử tri đạt trên 85%. Công tác tiếp công dân cơ bản đáp ứng được yêu cầu đặt ra. 

Đồng chí Đặng Thanh Hải - TUV, Bí thư Thị ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

    Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Đặng Thanh Hải – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy ghi nhận, biểu dương những thành tích kết quả hoạt động cũng như những đóng góp tích cực của HĐND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ luật định, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QP-AN trên địa bàn. Đồng chí yêu cầu: Trong nhiệm kỳ tới, HĐND thị xã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã, của tỉnh; đề xuất và quyết định các chủ trương, giải pháp lớn để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm đúng quy định, khả thi và sát thực tiễn; nâng cao chất lượng đại biểu HĐND; tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn; giải quyết kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Nhiệm vụ trước mắt, HĐND thị xã cần tập trung phối hợp triển khai tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử; lựa chọn nhân sự đại biểu HĐND đúng tiêu chuẩn, đúng quy định và tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trật tự, y tế để ngày bầu cử thành công tốt đẹp.

Lãnh đạo tỉnh, thị xã trao tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ qua

...Và trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND

    Tại kỳ họp Tổng kết, 12 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND thị xã và HĐND phường, xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã được tuyên dương, khen thưởng./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 480.362
    Online: 24