Chi bộ Đảng, thôn, tổ dân phố có một vị trí hết sức quan trọng, là cánh tay vươn dài của cấp ủy và chính quyền. Chính vì vậy, để chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân có hiệu quả thì vai trò của cấp ủy cơ sở đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố có vị trí đặc biệt quan trọng. Đó là những khẳng định của lãnh đạo thị xã Hồng Lĩnh tại buổi gặp mặt, đối thoại đầy ý nghĩa giữa Thường trực Thị ủy Hồng Lĩnh với đội ngũ Bí thư chi bộ, Thôn trưởng, Tổ trưởng các thôn, tổ dân phố trên địa bàn vào sáng ngày 15/01.

     Các đồng chí: Đặng Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; Nguyễn Thăng Long - PBT Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Huy Hùng - Phó bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã đã chủ trì buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này.

    Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thăng Long - PBT Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã đã báo cáo tình hình phát triển KT-XH, QP-AN, công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể. Đồng thời khẳng định, năm 2020 là một năm hết sức khó khăn, song với phương châm: Chủ động, sáng tạo, sâu sát, quyết liệt, cụ thể. Cấp ủy, chính quyền thị xã Hồng Lĩnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, Nghị quyết, đề án của tỉnh, thị xã đã đề ra, có 25/28 chỉ tiêu phát triển KT-XH đều đạt và vượt so với kế hoạch năm. Đặc biệt là trong phong trào xây dựng và chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới nâng cao. Trong thành tích chung ấy có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

    Trên cơ sở các kết quả nổi bật của năm 2020, các Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố đã bày tỏ niềm vui mừng khi kinh tế của thị xã Hồng Lĩnh ngày càng phát triển. Qua đó, đã có nhiều ý kiến tham gia, góp ý về các giải pháp trong công trong tác chỉ đạo, lãnh đạo và điều hành của cấp ủy, chính quyền trong thời gian tới. Đồng thời, thể hiện mong muốn trong năm 2021 các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tiếp tục có những cơ chế, chính sách để đưa đời sống của người dân trên địa bàn ngày càng phát triển.

Nhiều ý kiến góp ý đã được các đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố nêu ra tại hội nghị

    Nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các Bí thư chi bộ, Thôn trưởng, Tổ trưởng thôn, tổ dân phố, đồng chí Bí thư Thị ủy khẳng định: Chi bộ Đảng, thôn, tổ dân phố có một vị trí hết sức quan trọng, là cánh tay vươn dài của cấp ủy và chính quyền. Chính vì vậy, để chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ đảng viên và Nhân dân có hiệu quả thì vai trò của cấp ủy cơ sở, ban lãnh đạo tổ dân phố, thôn có vị trí quan trọng. Đặc biệt, trong phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

    Do vậy, đồng chí Bí thư Thị ủy mong rằng cá nhân các đồng chí Bí thư chi bộ, Thôn trưởng, Tổ trưởng các thôn, tổ dân phố tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, tuyên truyền, vận động Nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, vận động Nhân dân hiến đất, hiến tài sản, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt các tiêu chí về đô thị loại III./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 483.832
    Online: 37