Sáng nay, 12/01, Ban thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy. Các đồng chí: Đặng Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; Nguyễn Thăng Long - PBT thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Huy Hùng - PBT Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

    Năm 2020, cấp ủy, chính quyền các cấp ở thị xã Hồng Lĩnh đã đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trọng điểm. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, nâng cao công tác tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát kỷ luật trong Đảng. Thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên. Tổ chức thành công đại hội các Đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 -2025.

    Với nhiều giải pháp đồng bộ nên tình hình kinh tế - xã hội thị xã Hồng Lĩnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Có 25/28 chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt kết hoạch đề ra. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 4.047 tỷ đồng tăng 10,6% so với cùng kỳ, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 101 tỷ đồng, đạt 136% kế hoạch Tỉnh giao. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1,155 tỷ đồng, tăng 38,4 % so với cùng kỳ. Thu hút mới 10 dự án đầu tư, tổng vốn đầu tư đăng ký 1.621 tỷ đồng. Thành lập mới 34 doanh nghiệp, vốn đăng ký bình quân 6,4 tỷ đồng/doanh nghiệp. Trong công tác chỉnh trang đô thị với 84 công trình được triển khai thực hiện, có 8/8 tiêu chí đạt tiêu chí nâng cao chất lượng, đến nay có 49/59 tiêu chí đạt tiêu chí đô thị loại III, tổng điểm 70,5 điểm; Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,96 %.

Đồng chí Nguyễn Thăng Long - PBT Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã báo cáo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

   Qua phân loại các tổ chức Đảng và Đảng viên có 6/27 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 20/27 TCCS Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 01 TCCS Đảng hoàn thành nhiệm vụ. Trong tổng số đảng viên 3.439 đồng chí, dự phân loại 2.917 đồng chí chiếm 83,4%, kết quả 2.220 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm  92,8%), trong đó có 488 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 18 %.

    Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn vẫn còn những hạn chế, tồn tại như: Việc triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết ở một số tổ chức Đảng chất lượng chưa cao; chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số đơn vị chưa được cải thiện; công tác kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy, UBKT cơ sở thực hiện chưa nghiêm túc; giá trị một số ngành kinh tế đạt chưa cao; nguồn thu ngân sách chưa có tính bền vững; tình trạng vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng vẫn còn diễn ra; thực hiện các quy định về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội còn hạn chế...

 Đồng chí Đinh Văn Hồng - PCT UBND thị xã - Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền tham luận tăng cường lãnh đạo của Đảng ủy nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các phòng ban, CBCC trong thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu KT-XH năm 2020

    Về phương hướng nhiệm vụ năm 2021, Đảng bộ thị xã xác định: Tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII đã đề ra; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, lãnh đạo chỉ đạo công tác bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực, xây dựng thị xã Hồng Lĩnh từng bước đạt các tiêu chí đô thị loại III. Ưu tiên phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ gắn với bảo vệ môi trường. Phát triển toàn diện văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Đồng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

    Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã nêu lên những kết quả đạt được trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, chia sẻ những cách làm hay, bài học quý trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ cũng như các giải pháp để thực hiện tốt trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Thị ủy Đặng Thanh Hải nhấn mạnh: Năm 2020 là năm mà thị xã Hồng Lĩnh đạt được nhiều kết quả nổi bật, có 25/28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

   Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và phát biểu kết luận hội nghị của đồng chí Đặng Thanh Hải - TUV- Bí thư Thị ủy đã ghi nhận các ý kiến phát biểu của các đại biểu và yêu cầu các đồng chí trong BTV, BCH Thị ủy, các phòng, ban, ngành đoàn thể cần tiếp thu để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới. Các đồng chí đã ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2020, chia sẽ những khó khăn, tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục. Đồng thời, đồng chí Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Thị ủy cũng đã gợi mở thêm một số vấn đề mà cấp ủy, chính quyền các cấp cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới, đó là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong nhân dân để thực hiện thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Cùng với thu hút đầu tư thì cần đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án đã được chấp thuận đầu tư; tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận để chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị loại III; vận động nhân dân hiến đất, hiến tài sản để cùng xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới Thuận Lộc; nâng cao các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, khám chữa bệnh cho Nhân dân, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, quan tâm hộ nghèo, gia đình chính sách, giải quyết dứt điểm các vụ việc xẩy ra tại cơ sở; Tăng cường giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo ANTT đem lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Công tác XD Đảng cần tập trung quán triệt các Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, triển khai Nghị quyết đến tận Nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Nâng cao hoạt động của MTTQ và các đoàn thể các cấp trong thực hiện nhiệm vụ.Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, tổ chức bộ máy, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Trước mắt triển khai thực hiện nhiệm vụ trước trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu, quan tâm đến đời sống Nhân dân, động viên thăm hỏi và tặng quà cho các đối tượng trong dịp Tết để mọi người dân được đón Tết vui xuân vui vẻ và ấm áp.

Ban Thường vụ Thị ủy tặng hoa cho 2 Đảng bộ: Đảng bộ Cơ quan chính quyền và Công an đthị xã đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh xuất sắc, đề nghị BCH Đảng bộ tỉnh khen thưởng

Lãnh đạo Tỉnh và thị xã trao giấy chứng nhân Đảng bộ vững mạnh xuất sắc cho các Đảng bộ, Chi bộ

Trao giấy giấy khen cho các Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2016-2020) 

    Nhân dịp này, BTV Thị ủy đã tặng hoa cho 2 Đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”, đề nghị BCH Đảng bộ tỉnh khen thưởng; trao giấy khen cho 4 Đảng bộ, Chi bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” năm 2020, 01 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liền (2016 - 2020); trao giấy khen cho 35 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2016-2020)./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 752.047
    Online: 34