Chiều ngày 09/01/2021, Đảng ủy phường Bắc Hồng tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025 và Nghị quyết 02 của Đảng uỷ phường về xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2021 cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

    Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ được đồng chí Bùi Tuấn, Thị ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy quán triệt những nội dung cơ bản về tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2030 đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh khá của cả nước; tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

    Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân mà trước hết là cán bộ chủ chốt của phường. Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường bảo đảm tính khả thi, thiết thực và hiệu quả; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của thị xã; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.661.309
    Online: 26