Ngày 11/12, Ban thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2015 cho hơn 300 cán bộ cốt cán trong toàn thị gắn với triển khai chương trình hành động đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, tập trung huy động nguồn lực xây dựng đô thị Hồng Lĩnh phát triển toàn diện quyết tâm xây dựng thị xã Hồng Lĩnh xứng đáng với Trung tâm kinh tế, xã hội phía Bắc Tỉnh nhà. Đồng chí Hà Văn Hùng - UVBTV Tỉnh ủy  - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến dự.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Hà Văn Hùng - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai NQ Đại hội Đảng bộ Tỉnh   

    Tại hội nghị, các đại biểu đã được Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết số 01 - NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020. Đồng thời nêu lên những kết quả nổi bật, tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm của việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025. Nội dung quán triệt tập trung vào các lĩnh vực: Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác tư pháp, đối ngoại.

    Hội nghị cũng được nghe quán triệt nội dung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chương trình hành động thực hiện nghị quyết gồm 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị; 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về lĩnh vực quốc phòng - an ninh, đối ngoại.

    Tại hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Hải - TUV, Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh đã triển khai chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đồng chí đề nghị, sau Hội nghị, các đảng bộ, chi bộ cơ sở bố trí thời gian các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến để BCH Đảng bộ hoàn thiện, ban hành và lãnh đạo tổ chức thực hiện, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

    Đặc biệt, cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, chương trình trọng điểm, đột phá chiến lược mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã xác định; tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động, thể hiện sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, xây dựng đô thị Hồng Lĩnh thực sự trở thành trung tâm kinh tế - xã hội, đô thị hạt nhân trong chuỗi các đô thị phía Bắc của tỉnh. 

    Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ chính như: Hoàn thành và triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị thị xã Hồng Lĩnh đến năm 2030 gắn với định hướng của Tỉnh về phát triển đô thị phía Bắc Hà Tĩnh; Xây dựng Đề án thành lập phường Thuận Lộc trước năm 2025. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ và kết nối hạ tầng thị xã Hồng Lĩnh với hạ tầng nông thôn các huyện phụ cận, đến năm 2030 trở thành thành phố phía Bắc của tỉnh. Hoàn thành xây dựng hạ tầng Cụm Công nghiệp Cổng Khánh 1 và Cụm Công nghiệp Cổng Khánh 2 đảm bảo kế hoạch; Lập quy hoạch và hoàn thành hồ sơ đề nghị UBND tỉnh thành lập thêm 02 Cụm Công nghiệp (Cổng Khánh 3 và Nam Đậu Liêu); phát triển Trung tâm thương mại, siêu thị tổng hợp Hồng Lĩnh, từng bước hình thành hệ thống đầu mối bán buôn của khu vực phía Bắc Hà Tĩnh...

    Nhằm sớm đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống, đồng chí Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh yêu cầu các đảng bộ, chi bộ cơ sở kịp thời tổ chức việc học tập, quán triệt nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và Nhân dân.

    Các địa phương cần liên hệ thực tiễn để xây dựng chương trình hành động cụ thể, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX vào cuộc sống. Đồng thời giao các địa phương hoàn thành việc quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX trước ngày 15/1/2020./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 790.676
    Online: 1