Sau 1 ngày học tập Nghị quyết đại hội Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh khóa VII và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, Đảng bộ cơ quan chính quyền thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức thảo luận, nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết nêu lên các giải pháp góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đảng bộ thị xã khóa VII đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng dự có Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Huy Hùng và Phó Trưởng đoàn chỉ đạo của Thị ủy tại Đảng bộ cơ quan chính quyền Trần Xuân Đức.

Nhiều giải pháp thực hiện Nghị quyết được các đại biểu thảo luận sôi nổi

    Sau phần đặt vấn đề của Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền Đặng Quang Vinh, đã có 13 lượt ý kiến thảo luận của các đồng chí trong Ban chấp hành, chi ủy các chi bộ trực thuộc và lãnh đạo các phòng, ban, ngành đơn vị. Hầu hết các ý kiến đều bày tỏ sự nhất trí cao và tin tưởng tuyệt đối vào các mục tiêu, giải pháp, các chương trình, đề án đề ra để hiện thực hóa các chỉ tiêu, xoay quanh ba khâu đột phá mà Nghị quyết đã xác định là: Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp, thành lập thêm ít nhất 2 cụm công nghiệp; đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Tập trung xây dựng hạ tầng đô thị Hồng Lĩnh; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử. Xây dựng đội ngũ cán bộ có ý chí, khát vọng, có tư duy đổi mới, sáng tạo, vươn lên đáp ứng yêu cầu phát triển của thị xã trong thời kỳ mới. Theo đó, kiến nghị đối với cấp ủy, chính quyền cần cụ thể hóa trong các chương trình, kế hoạch cụ thể, đồng thời đi sâu vào các nội dung về: nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật, làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tổng kết nghị quyết về công tác cán bộ và sớm có Kết luận hoặc Nghị quyết mới về vấn đề này cho nhiệm kỳ 2020-2025, quan tâm quy hoạch, cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ trẻ; có các giải pháp riêng đối với đội ngũ cán bộ khối chính quyền; có giải pháp nâng cao việc quản lý và duy tu hệ thống các công trình công cộng đô thị đã được xây dựng, bàn giao quản lý; tiếp tục thu hút đầu tư gắn với các cơ chế về cải cách hành chính, khuyến công và phát triển du lịch, dịch vụ; quan tâm công tác quản lý đô thị,…

    Là Đảng bộ có tính chất đặc biệt, nơi nhiều phòng, ban, đơn vị trực tiếp tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng dự thảo nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết, các kiến nghị tại cuộc thảo luận đã thể hiện rất rõ vị trí cũng như tâm huyết của mỗi bộ phận, góp phần đưa Nghị quyết đại hội Đảng bộ thị xã đi vào cuộc sống. Sau hội nghị này, Đảng bộ cơ quan chính quyền đã chỉ đạo các đảng viên hoàn thành bài thu hoạch và nộp về Ban Tuyên giáo Thị ủy trước ngày 15/10/2020./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 754.255
    Online: 39