Gần 30 năm xây dựng và trưởng thành, công tác Dân vận của Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh luôn là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ thị xã, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Chính quyền với Nhân dân, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh trong thời kỳ mới.

Khen thưởng các cá nhân, tập thể  có thành tích xuất sắc trong phong trào "Dân vận khéo" năm 2019

    Xác định dân vận là một trong các chức năng quan trọng của cấp ủy, chính quyền, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thị uỷ Hồng Lĩnh đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận. Công tác dân vận của hệ thống chính trị thị xã tiếp tục có những chuyển biến quan trọng, đã có sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sâu sát cơ sở, bám sát phong trào, rõ việc, rõ địa chỉ; việc nắm tình hình Nhân dân, tình hình tôn giáo có nhiều đổi mới, kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo, giải quyết những vướng mắc, phát sinh từ cơ sở. Các cấp ủy đảng từ thị xã đến cơ sở đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Thị ủy về công tác Dân vận, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội. Công tác Dân vận trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp được tăng cường, cải cách thủ tục hành chính ngày càng được chú trọng, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho tổ chức và cá nhân. Thành tựu nổi bật nhất của công tác dân vận thời gian qua là đã góp phần quan trọng cùng cấp ủy, chính quyền thị xã thu hút hàng trăm công trình, dự án để xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của đô thị loại III, góp phần làm cho bộ mặt của thị xã ngày càng khang trang, sạch đẹp, hiện đại hơn. Trong đó, nhiệm vụ GPMB đặt ra yêu cầu cao của công tác dân vận chính quyền phối hợp với MTTQ và các đoàn thể, đã huy động được sự quan tâm vào cuộc của chính quyền địa phương từ cấp tổ dân phố, trưởng thôn cho đến UBND các cấp, từ công tác tuyên truyền, vận động, giải thích đã tạo sự đồng thuận của người dân, cho đến nay hầu hết các công trình, dự án không còn vướng mắc, khó khăn liên quan đến công tác GPMB. Cùng với đó, hoạt động có hiệu quả của trung tâm hành chính công thị xã, đã giải quyết nhanh chóng, có hiệu quả các thủ tục hành chính cho nhân dân, doanh nghiệp.

     Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của Nhân dân được tập trung thực hiện, nhờ vậy các phong trào thi đua yêu nước không ngừng được triển khai trên mọi lĩnh vực. Nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đã được UBND thị xã, các phòng ban, đơn vị, UBND các phường, xã thực hiện đảm bảo quy định của Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Nhiều kiến nghị, đề xuất của nhân dân được giải quyết kịp thời, qua đó tạo niềm tin của nhân dân với các cấp chính quyền.

    Việc tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được thực hiện nề nếp. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai đồng bộ, phát huy được vai trò của nhân dân trong công tác đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phong trào thảm đường, chỉnh tra đô thị đang diễn ra khá sôi nổi tại các phường, xã trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh

    Thành tựu nổi bật trong công tác dân vận của Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh thời gian qua thể hiện rõ nét nhất trong phong trào chỉnh trang đô thị. Điểm nhấn trong công tác chỉnh trang đô thị là hướng tới xây dựng đô thị văn minh gắn với xây dựng nông thôn mới. Chính quyền phối hợp các đoàn thể hai cấp trên địa bàn đã vận động, tuyên truyền Nhân dân tham gia hiến đất, hiến tài sản, đóng góp xây dựng chỉnh trang đô thị theo các cơ chế hợp lòng dân. Năm 2019 toàn thị xã có 67 tuyến đường giao thông trong khu dân cư được chỉnh trang với chiều dài trên 12 km, tổng kinh phí thực hiện trên 73 tỷ đồng, trong đó nhân dân tự đóng góp 36,7 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển đô thị năm 2019 đạt trên 835 tỷ đồng, trong đó nhân dân tự xây dựng đạt 280 tỷ đồng. Tiêu biểu có những tuyến phố đã hiến trên hàng ngàn m2 đất để làm đường, cá biệt có dòng họ ở Đức Thuận đã tích cực di dời cả nhà thờ họ để hiến đất làm đường giao thông, chỉnh trang đô thị. Riêng năm 2020, toàn thị xã có 110 công trình chỉnh trang đô thị được đăng ký thực hiện, nhận thức của nhân dân về chủ thể trong xây dựng và chỉnh trang đô thị đã được thay đổi rõ rệt. Các dự án giao thông và xây dựng trên địa bàn được nhân dân đồng thuận cao trong công tác phối hợp giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng.

    Cùng với chỉnh trang đô thị, việc xây dựng và nâng cao nếp sống văn hóa - văn minh đô thị đã thực sự đi vào đời sống Nhân dân từ những việc làm và hành động cụ thể. Nhân dân tự nguyện xây dựng và thực hiện hương ước, tham gia xây dựng tu bổ, tôn tạo di tích, danh thắng, bảo tồn lễ hội truyền thống. Hàng chục chương trình hỏi - đáp pháp luật gắn với đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các phường, xã tại các thôn, tổ dân phố được người dân tham gia tích cực góp phần giải quyết các tranh chấp, mâu thuẩn trong nội bộ nhân dân, khiếu nại, khiếu kiện giảm hẳn, chất lượng tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đã được nâng lên rõ rệt. Các đề án: phòng chống ma túy, quy chế an ninh trật tự trường học, quy chế hoạt động của tổ liên gia … được nhân dân tự giác phối hợp thực hiện nghiêm túc, góp phần thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn thị xã.

Tuyến phố Sử Hy Nhan - Một trong những tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn thị xã

    Bên cạnh đó việc bảo đảm trật tự đô thị và công tác vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Những năm qua, UBND thị xã đã chỉ đạo chính quyền phường, xã phối hợp trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với các hộ dân kinh doanh, buôn bán xung quanh các cổng trường học; đẩy mạnh tuyên truyền để 100% hộ dân ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Đồng thời thông báo cấm các hộ kinh doanh, buôn bán tự phát thức ăn đường phố tại khu vực cổng các trường học; chỉ đạo Đội Quản lý trật tự đô thị phối hợp phường, xã thường xuyên ra quân bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; duy trì tuần tra, nghiêm cấm các trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, tổ chức giải tỏa, tháo dỡ, thu giữ các vật dụng vi phạm... Không chỉ ở các phường, ngay ở xã nông thôn mới Thuận Lộc cũng có nhiều đổi mới trong công tác vệ sinh môi trường, duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí vệ sinh môi trường và ATVSTP.

    Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai rộng khắp, nhiều mô hình, điển hình được nhân rộng. Qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều mô hình tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo”, góp phần tăng cường sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố vững chắc và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở ngày càng vững mạnh.

    Tính đến nay, toàn thị xã đã xuất hiện 490 mô hình “Dân vận khéo” tại các cơ quan, đơn vị, các phường, xã, các thôn, tổ dân phố như: “Vận động, thuyết phục nhân dân hiến đất làm đường giao thông”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Ngày chủ nhật xanh”; “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Mái ấm công đoàn”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Nữ công nhân viên chức lao động giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Thanh niên vì ngày mai lập nghiệp”; “Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo”, ‘Cựu chiến binh gương mẫu”,… Do làm tốt công tác Dân vận, đã góp phần thực hiện tốt Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, trở thành phong trào quần chúng sôi nổi và đều khắp trong 06 phường, xã, huy động sự tham gia hưởng ứng tích cực đông đảo của các tầng lớp nhân dân, tạo chuyển biến lớn trong phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng và phát triển đô thị, công tác chỉnh trang đô thị; xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị; việc xây dựng nông thôn mới xã Thuận Lộc; phong trào trồng cây xanh đô thị, tạo nên nhiều tuyến đường xanh, sạch, đẹp...

    Trong giai đoạn cách mạng hiện nay đang đặt ra cho công tác Dân vận của thị xã Hồng Lĩnh những yêu cầu và nhiệm vụ mới rất to lớn và nặng nề hơn. Đội ngũ những người làm công tác Dân vận của Đảng bộ thị xã phải thường xuyên rèn luyện về bản lĩnh, ý chí, trau dồi phẩm chất đạo đức, phong cách công tác trong phong trào cách mạng của nhân dân và trong thực tiễn của cuộc sống; phải thực sự thấm nhuần phương châm: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; thực sự “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

    Công tác Dân vận của Đảng bộ thị xã cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, góp phần thực hiện tốt dân sinh, dân chủ, nâng cao dân trí, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, tiếp tục thực hiện xây dựng các mô hình tập thể, cá nhân làm tốt công tác “Dân vận khéo”; thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, góp phần xây dựng đô thị Hồng Lĩnh thực sự trở thành trung tâm kinh tế - xã hội, đô thị hạt nhân trong chuỗi các đô thị phía Bắc của tỉnh./.

         Từ ngày 06/01 đến ngày 07/02/1930, Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức tại Hồng Kông (Trung Quốc) do đồng chí Nguyễn Ái Quốc chủ trì với tư cách là phái viên của Quốc tế Cộng sản. Các văn kiện được thông qua tại Hội nghị đã xác định đường lối cơ bản của cách mạng Việt Nam, chỉ rõ nội dung, nhiệm vụ cách mạng và định hướng cho công tác vận động quần chúng nhằm vào mục tiêu chung của dân tộc.

         Sau khi thành lập Đảng, từ ngày 14 đến ngày 31/10/1930, tại Hồng Kông, Hội nghị TW lần thứ nhất đã thông qua Luận cương chính trị, Điều lệ Đảng và các nghị quyết về: Công nhân vận động, Nông dân vận động, Cộng sản Thanh niên vận động, Phụ nữ vận động, Quân đội vận động, Vấn đề cứu tế và Hội phản đế đồng minh. Trong Nghị quyết của Trung ương chỉ rõ: “Trong các Đảng bộ, (từ thành ủy và tỉnh ủy) phải tổ chức ra các Ban chuyên môn về giới vận động”.  Từ tháng 10/1930, hệ thống Ban chuyên môn về các giới vận động của Đảng bao gồm: Công vận, Nông vận, Thanh vận, Phụ vận, Quân đội vận, Mặt trận phản đế được ra đời làm nhiệm vụ tổ chức, tập hợp lực lượng, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

         Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, nước nhà dành được độc lập, sự nghiệp cách mạng có những chuyển biến mới, đòi hỏi công tác vận động quần chúng của Đảng cần được tăng cường nhằm động viên tối đa sức người, sức của cho kháng chiến, kiến quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo “Dân vận” đăng trên Báo Sự thật, số 120, ra ngày 15/10/1949 với bút danh X.Y.Z. Bài báo có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thể hiện xuyên suốt tư tưởng “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, là cẩm nang của công tác Dân vận, chỉ dẫn đầy đủ, sâu sắc về mục đích, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp công tác Dân vận đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức chính quyền và các tổ chức đoàn thể trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng. Tháng 10/1999, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Dân vận”, theo đề nghị của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Chính trị khóa VIII đã đồng ý lấy ngày 15/10/1930 là ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và quyết định chọn ngày 15/10 hàng năm là “Ngày Dân vận của cả nước” để đẩy mạnh việc học tập và thực hiện những lời dạy của Bác Hồ về công tác Dân vận.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 754.414
    Online: 67