Chiều nay 25/9, Thường trực HĐND thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2020 để đánh giá hoạt động của HĐND hai cấp trên địa bàn 9 tháng đầu năm 2020, thực hiện giải trình, làm rõ một số nội dung trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giải quyết kiến nghị của cử tri; đồng thời thông báo kế hoạch, nội dung giám sát chuyên đề về thực hiện các cơ chế hỗ trợ theo nghị quyết HĐND thị xã. Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Huy Hùng và Chủ tịch UBMTTQ thị xã Đặng Ngọc Sơn tham dự.

Đồng chí Nguyễn Thăng Long - Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì Hội nghị

    Báo cáo đánh giá trình tại phiên họp cho thấy trong 9 tháng đầu năm 2020, trong điều kiện tỉnh nhà cũng như các địa phương trong tỉnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã tác động sâu rộng đến mọi mặt đời sống, sinh hoạt của người dân; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân thị xã Hồng Lĩnh và Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân phường, xã trên địa bàn đã chủ động lựa chọn hình thức phù hợp để đảm bảo các hoạt động theo sự chỉ đạo chung của cấp trên của Thị ủy trên cơ sở bám sát Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 và đã đạt được những kết khả quan. Thường trực và các ban Hội đồng nhân dân đã bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương, triển khai các kế hoạch đề ra đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Tổ chức tốt các kỳ họp Hội đồng nhân dân. Tổ chức tốt các cuộc giám sát, khảo sát thường xuyên và giám sát chuyên đề theo kế hoạch; xử lý kịp thời, có hiệu quả các vấn đề phát sinh giữa 02 kỳ họp. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Bên cạnh đó, tiếp tục tham gia, phối hợp tốt trong việc tổ chức các cuộc làm việc, giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri do Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh; tham gia tích cực vào các hoạt động chính trị, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã khóa VII.

Thường trực HĐND thị xã đã được nghe Lãnh đạo UBND và đại diện các phòng, ban, đơn vị giải trình các vấn đề mà cử tri quan tâm 

    Tại phiên họp, trên cơ sở văn bản đề nghị báo cáo làm rõ  của Thường trực HĐND về một số nội dung trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, giải quyết kiến nghị của cử tri, UBND thị xã đã phân công các phòng, ban, đơn vị giải trình, làm rõ. Theo đó, các vấn đề về khơi thông hệ thống thoát nước, lập bộ thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, quản lý biển tên, đường, ngõ phố, quản lý an toàn hồ đập nói chung, hồ sinh học và hồ điều hòa nói riêng, quản lý đất công ích, chỉnh trang đô thị, đảm bảo trật tự đô thị, bố trí công chức địa chính ở một số địa phương đã được đưa lên bàn nghị sự. Lãnh đạo UBND thị xã và các ngành cũng đã đưa ra các giải pháp cụ thể để khắc phục các vấn đề còn tồn tại trong từng nội dung. Kết luận các nội dung giải trình, Chủ tịch HĐND thị xã Nguyễn Thăng Long đề nghị UBND thị xã và các ngành thực hiện nghiêm túc các giải pháp đã trình bày tại phiên họp, các Ban, tổ đại biểu HĐND thị xã giám sát việc thực hiện.

Thường trực HĐND thị xã và  đồng chí Chủ tịch UBND thị xã tặng hoa chia tay các đồng chí nguyên là Chủ tịch, PCT HĐND phường, xã đã chuyển công tác hoặc nghỉ theo chế độ

    Nhân dịp này, Thường trực HĐND thị xã cũng đã nghe thảo luận làm rõ các vướng mắc trong hoạt động của HĐND 2 cấp; đánh giá công tác phối hợp và thống nhất các giải pháp trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử trên địa bàn. Đồng thời, tặng hoa cho các đồng chí nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND phường, xã đã nghỉ công tác và chuyển công tác khác./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 751.983
    Online: 24