Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 12 (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất) – HĐND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND thị xã đã tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 8 đến thống nhất công tác chuẩn bị và triển khai các nhiệm vụ quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Văn Hải – Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì phiên họp.

Toàn cảnh Hội nghị

          Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 12 – HĐND thị xã khoá VI sẽ kiện toàn các chức vụ của HĐND và UBND thị xã sau Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; miễn nhiệm các Trưởng Ban HĐND thị xã; bầu bổ sung Chủ tịch UBND; miễn nhiệm và bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND thị xã, các Uỷ viên UBND thị xã.

        Tại phiên họp, căn cứ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Đề án nhân sự của Ban chấp hành Đảng bộ khoá VI trình Đại hội Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh khoá VII, nhiệm kỳ 2020-2025; Kết luận số 01-KL/TU, ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Ban Thường vụ Thị uỷ về phân công nhiệm vụ các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thị uỷ khoá VII, nhiệm kỳ 2020-2025, Thường trực HĐND thị xã đã thống nhất thực hiện miễn nhiệm và bầu bổ sung các nhân sự của HĐND theo quy định, gồm thống nhất miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; miễn nhiệm các Trưởng Ban HĐND thị xã.

        Để chuẩn bị cho kỳ họp, Chủ tịch HĐND thị xã cũng giao nhiệm vụ cho các bộ phận tham mưu, giúp việc hồ sơ, thủ tục văn bản trình kỳ họp; thống nhất thành phần mời, chương trình điều hành cụ thể và các điều kiện khác (hội trường, loa máy, khánh tiết, hòm phiếu,.. ) phục vụ kỳ họp. Chủ tịch HĐND thị xã cũng giao Văn phòng HĐND&UBND thị xã phối hợp với Trung tâm Văn hoá – Truyền thông cập nhật thông tin kỳ họp, tuyên truyền kết quả kỳ họp./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.789.424
    Online: 32