Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh. Về phía thị xã có các đồng chí trong BTV Thị ủy - HĐND - UBND -UBMMTQ, các ban nghành đoàn thể thị xã và lãnh đạo các phường, xã.

Toàn cảnh hội nghị

Trong 10 năm qua, Ban CHQS Thị xã Hồng Lĩnh đã phối hợp tham mưu cho Thị ủy, UBND Thị xã Hồng Lĩnh triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, Văn bản hướng dẫn của trên về xây dựng nền QPTD. Nổi bật là: Khu vực phòng thủ Thị xã từng bước được xây dựng vững chắc; Tiềm lực Quốc phòng an ninh ngày càng được tăng cường; công tác giáo dục QPAN được đẩy mạnh tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân; chất lượng tổng hợp của LLVT  được nâng lên một bước, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân được cũng cố vững chắc; đã phát huy có hiệu quả vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy, chính quyền gắn với năng lực tham mưu của các lực lượng, và các ban ngành trong xây dựng nền QPTD. Từ năm 2009 đến nay kinh tế thị xã tiếp tục tăng trưởng, tốc độ bình quân đạt khoảng 16,1%; Ngân sách chi cho quốc phòng đạt 15.000 đồng/ người/năm, an ninh đạt 13.000 đồng/ người/năm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm góp phần tạo điều kiện cho địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Đồng chí Trần Quang Tuấn - Chủ tịch UBND thị xã phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu lên những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền QPTD của một số ban, ngành và địa phương cơ sở chưa được quan tâm đúng mức; một số cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa coi trọng vị trí tầm quan trọng của việc xây dựng nền QPTD trong tình hình hiện nay; Việc kết hợp giữa phát triển kinh tế -xã hội với QP, AN trong quy hoạch, xây dựng ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức; việc phối hợp các phường, xã có yếu tố liền kề trong xây dựng cơ sở VMTD, cụm ATTL –SSCĐ liên huyện –thị có nội dung chưa đạt yếu tố vững chắc.

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu lãnh đạo xây dựng nền QPTD trong thời gian tới, thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, vai trò làm tham mưu của cơ quan quân sự và các ban nghành đoàn thể . Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, động viên các cấp, các nghành, các lực lượng chăm lo xây dựng nền QPTD vững mạnh, có chất lượng toàn diện. Xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận ANND ngày càng vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường QP,AN, xây dựng KVPT thị xã mạnh về kinh tế, xã hội, vững về QP,AN; tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng SSCĐ của LLVT thị xã đủ khả năng xử lý có hiệu quả các tình huống kiên quyết đấu trang làm thất bại âm mưu “ Diễn biến hòa bình”; bạo loạn lật đổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ của Thị xã.

Lãnh đạo UBND thị xã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Thị xã đã trao giấy khen của UBND thị xã cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 – 2019./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
 Liên kết website
Thống kê: 790.992
Online: 26