Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Liên đoàn lao động thị xã vừa kiểm tra hoạt động của các CĐCS khối Doanh nghiệp, HCSN. Qua kiểm tra nhằm đánh giá đúng kết quả hoạt động đối với từng đơn vị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và kế hoạch chương trình công tác trong năm 2018, trên cơ sở hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh, LĐLĐ thị xã đã xây dựng thang, bảng điểm để đánh giá phù hợp CĐCS ở từng loại hình hoạt động.

Theo đó, trong đợt kiểm tra thứ nhất tại các đơn vị, cho thấy hầu hết các công đoàn cơ sở triển khai kịp thời các chương trình, kế hoạch do LĐLĐ thị xã, các cấp công đoàn triển khai; tổ chức thực hiện và triển khai tuyên truyền có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, đặc biệt Nghị quyết Đại hội XVIII Công đoàn Hà Tĩnh, công tác tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; cơ bản đảm bảo chế độ sinh hoạt BCH, sinh hoạt Công đoàn thường kỳ, các tổ công đoàn theo quy định; Thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tổ chức tốt các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, công tác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong công tác tuyên truyền giáo dục CNVCLĐ, các CĐCS đã bám sát sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chỉ đạo của LĐLĐ thị xã, gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".Công tác quản lý tài chính, tài sản cơ bản được thực hiện đảm bảo đúng quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

LĐLĐ làm việc tại Công ty CPXH và TMDV Sơn Hải

Tuy nhiên, tại một số CĐCS vẫn còn những hạn chế trong tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động công đoàn năm 2018, hồ sơ, sổ sách chưa đầy đủ; Công tác tuyên truyền, giáo dục và phong trào thi đua ở các CĐCS khu vực doanh nghiệp còn hạn chế; một số đơn vị doanh nghiệp trích nộp kinh phí chưa kịp thời, thời gian lập báo cáo quyết toán, dự toán công đoàn còn chậm so với quy định; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo chưa kịp thời, chất lượng thông tin báo cáo chưa cao.

Bên cạnh kết luận, cho điểm đánh giá hoạt động của CĐCS, Đoàn kiểm tra kiến nghị các biện pháp để CĐCS sớm khắc phục kịp thời hạn chế. Đồng thời, tư vấn, hướng dẫn thêm về nghiệp vụ công tác công đoàn cho đội ngũ BCHCĐ cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quảhoạt độngcủa các tổ chức Công đoàn trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh./.

Phạm Thị Thu Hương


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
 Liên kết website
Thống kê: 750.847
Online: 40