Sáng nay 26/10/2018, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức đại hội đại biểu liên hiệp hội khóa IV, nhiệm kỳ 2018-2023. Dự Đại hội có ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các hội KHKT tỉnh cùng đoàn đại biểu của Tỉnh, các đồng chí: Đặng Thanh Hải – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Trần Quang Tuấn – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, Đặng Ngọc Huấn – Ủy viên BTV Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQ thị xã cùng các đồng chí trong BTV Thị ủy, HĐND-UBND-UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể;đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các phường, xã và 63 đại biểu tiêu biểu ở các hội cơ sở.

Xác định việc vận động, tập hợp đội ngũ trí thức, củng cố và phát triển tổ chức cơ sở hội vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật thị xã Hồng Lĩnh đã không ngừng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động xây dựng liên hiệp các Hội KHKT thị xã trở thành tổ chức của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ. Liên hiệp các Hội KHKT thị xã hiện có 29 Hội thành viên, với 1.680 hội viên tham gia; đội ngũ hội viên có trình độ về chuyên môn và tâm huyết, sáng tạo, có năng lực tiếp thu khoa học và công nghệ mới, tích cực áp dụng kiến thức lãnh đạo quản lý, tiến bộ KHKT vào thực tiễn sản xuất và đời sống, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị.

Toàn cảnh Đại hội

Với phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, trên tất cả các lĩnh vực, Liên hiệp Hội đã có trên 1000 đề tài, sáng kiến được ứng dụng vào sản xuất và đời sống góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thị xã. Nhìn chung nhiệm kỳ qua, hoạt động nghiên cứu khoa học của các hội thành viên, hội viên trí thức Ngành Y tế, Nông, Lâm, Ngư nghiệp, Giáo dục đào tạo đã mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhiều đề tài được nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao đã có tác động nhất định đối với hoạt động của ngành và giúp địa phương, đơn vị thực hiện nhiệm vụ khá hiệu quả. Những thành tích và kết quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KHKT thị xã Hồng Lĩnh mang nhiều dấu ấn. Thể hiện sự nỗ lực phấn đấu lớn của của các Hội thành viên và các hội viên, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tích cực tham gia tư vấn, phản biện các chủ trương, chính sách, đề án, cơ chế của thị xã một cách tích cực, hiệu quả.

Về mục tiêu của nhiệm kỳ 2018-2023, Liên hiệp Hội KHKT thị xã Hồng Lĩnh phấn đấu tập hợp 90% trí thức vào các tổ chức Hội. Xây dựng, kiện toàn kịp thời tổ chức cơ sở hội; thành lập mới thêm 2 - 3 hội thành viên; các hội thành viên hoạt động hiệu quả, bám sát điều lệ của Liên hiệp hội. Về tư vấn, phản biện triển khai có hiệu quả Quyết định 50/2016/QĐ-UBND, ngày 14/02/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh; tham gia tư vấn, phản biện các chủ trương, chính sách, đề án, cơ chế của thị xã một cách tích cực, hiệu quả; 70% đề tài sáng kiến, ứng dụng tiến bộ khoa học của các ngành được đưa vào các lĩnh vực của cuộc sống. Tích cực phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông tổ chức phát hành các bản tin, thông tin khoa học và cuộc sống; phối hợp với Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trông vật nuôi Thị xã cùng với các ban, ngành cấp tỉnh và các phường, xã tổ chức tập huấn kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản cho hội viên và bà con nhân dân. Hưởng ứng tích cực Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng, phấn đấu luôn là đơn vị đứng vào tốp đầu của tỉnh.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết

Tại Đại hội các đại biểu đã tham luận đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại và nêu lên mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới 2018-2023.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các hội KHKT tỉnh và đồng chí Đặng Thanh Hải – Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới Liên hiệp các hội KHKT thị xã Hồng Lĩnh cần chú trọng thực hiện. Theo đó, các đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ 2018-2023 cần phải phát huy cao vai trò tập hợp đoàn kết hội viên trong nhiên cứu, sáng tạo, chuyển giao các ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển kinh tế- xã hội; bám vào kế hoạch Nghị quyết không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất CN-TTCN-TMDV, trồng trọt và chăn nuôi; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền trong hoạch định chủ trương đường lối, các đề án phát triển phù hợp với địa phương; phối hợp với các cơ quan, ban ngành trong các hoạt động thực hiện nhiệm vụ … Đồng thời, mong muốn BCH khóa mới sẽ đoàn kết phát huy được vai trò, chức năng nhiệm vụ, lãnh đạo đưa Liên hiệp các Hội KHKT thị xã đạt nhiều kết trong những năm tiếp theo.

Lãnh đạo Liên hiệp các hội KHKT tỉnh và lãnh đạo thị xã chúc mừng Ban chấp hành khóa IV

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm có 17 đồng chí. Bầu 4 đại biểu đi dự đại hội Liên hiệp các hội KHKT tỉnh./.

Thu Hằng –Cẩm Hà


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
 Liên kết website
Thống kê: 866.727
Online: 59