Chiều ngày 19/7, Trung tâm Y tế thị xã tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số để xác thực dữ liệu tiêm chủng và sử dụng hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc để điều hành tác, nghiệp, gửi nhận văn bản.

Tại lớp tập huấn, các đồng chí lãnh đạo, viên chức phụ trách công tác văn thư Trung tâm Y tế và các trạm y tế đã được đại diện Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã giới thiệu các nội dung cơ bản liên quan đến việc sử dụng chữ ký số như hướng dẫn cài đặt và sử dụng thiết bị USB Token, hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Quản láy văn bản và hồ sơ công việc, tạo mẫu chữ ký số, thực hành ký số trên văn bản điện tử, ...

Qua lớp tập huấn, các học viên nắm vững việc cài đặt và sử dụng chữ ký số cho từng cá nhân và của tổ chức; sử dụng ký số văn bản; ký số và xác thực thông tin tiêm chủng bằng chứng thư số đã được Ban cơ yếu Chính phủ cấp nhằm làm sạch dữ liệu tiêm chủng trên hệ thống cơ sở dữ liệu. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Đề án 06 của ngành y tế thị xã./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.787.156
    Online: 20