Sáng ngày 25/5, Ban Chỉ đạo diễn tập thị xã tổ chức giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cho phường Bắc Hồng. Đồng chí Đặng Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, Thượng tá Trần Nam Long - UVBTV Thị ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thị xã chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị các đồng chí đã nghe Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Ban CHQS thị xã thông qua quyết định thành lập Ban chỉ đạo diễn tập, Tổ đạo diễn, Tổ bảo đảm và triển khai một số nội dung chính của kế hoạch diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ.

Đồng chí Trần Nam Long - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thị xã phát biểu tại hội nghị

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập, đồng chí Đặng Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị và phường Bắc Hồng làm tốt một số nội dung như: Các đồng chí trong Ban Tổ chức, Tổ đạo diễn, Tổ bảo đảm cần phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, chủ động chỉ đạo, hướng dẫn ngành dọc của phường trong công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ đúng các tình huống trong diễn tập.  Ban CHQS thị xã, Công an thị xã phải tham mưu cho Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND thị xã chỉ đạo phường Bắc Hồng làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập, như xây dựng hệ thống văn kiện, kế hoạch, các phương án thực binh, điều động quân số, tổ chức huấn luyện cho các lực lượng, bồi dưỡng khung tập để bảo đảm tiến hành diễn tập đúng nội dung, thời gian, bảo đảm chất lượng. Giao cho Ban CHQS thị xã chủ trì đôn đốc các lực lượng trong chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc ngành dọc cấp dưới chuẩn bị và thực hành diễn tập, tổng hợp kết quả báo cáo về Ban Chỉ đạo diễn tập.

Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Đặng Thanh Hải kết luận hội nghị

 Yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, ngành, đoàn thể, Ban CHQS, Công an phường Bắc Hồng xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2022. Do đó, đơn vị phải quán triệt tốt chỉ thị của Thị ủy, kế hoạch diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức. Nắm vững nội dung, mục tiêu, yêu cầu đạt được của diễn tập. Chủ động tìm ra nhiều chủ trương giải pháp tập trung lãnh đạo, khắc phục khó khăn, vận dụng và phát huy tốt nội lực để hoàn thành nhiệm vụ.

Phường cần chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ diễn tập khoa học, sát với thực tế của địa phương, giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, ngành, đoàn thể trong chuẩn bị và thực hành diễn tập, gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ diễn tập với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm của từng tập thể, cá nhân.

Triển khai làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập, chuẩn bị đầy đủ vật chất, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ diễn tập; xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện diễn tập theo đúng mẫu biểu, hướng dẫn của cấp trên, chuẩn bị tốt hệ thống công sự trận địa tại khu căn cứ chiến đấu, khu diễn tập thực binh... Đồng thời phải chuẩn bị trước các yếu tố cho các cuộc họp, các chức danh tham gia các cuộc họp phải chuẩn bị tốt các bài phát biểu để khi chủ trì hội nghị gọi tên không lúng túng bất ngờ. Bảo đảm cho các cuộc họp, hội nghị trong diễn tập luôn sôi nổi, vận dụng tốt chức trách nhiệm vụ vào trong từng tình huống, thời điểm cụ thể, để các bài phát biểu có chất lượng. Phát huy tốt dân chủ sáng tạo, gắn giữa lý luận với thực tiễn, lý thuyết với thực hành, kết hợp giữa lời nói và động tác, tác phong chỉ huy.

Nắm vững cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu, trong đó cơ quan Quân sự, Công an là nòng cốt”

Xử lý các vấn đề trong vận hành cơ chế và thực binh phải khẩn trương, nghiêm túc, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Thông qua diễn tập giáo dục cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang nhận thức rõ bản chất âm mưu thủ đoạn của kẻ thù. Từ đó nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tinh thần tự lực tự cường khắc phục khó khăn, tương thân tương ái. Chuẩn bị tốt vũ khí trang bị, phương tiện tham gia diễn tập, phải bảo đảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, nhất là trong thực binh có sử dụng đạn hơi, thuốc nổ.

Sau diễn tập phải tổ chức tổng kết, đánh giá nguyên nhân ưu khuyết điểm và bài học kinh nghiệm. Làm cơ sở cho việc thực hiện các nhiệm vụ khác tốt hơn. Làm tốt công tác đăng ký, quản lý, thu hồi đầy đủ, đúng quy định các loại công văn, tài liệu, sơ đồ, bản đồ dùng cho diễn tập. Kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời xử lý và nhắc nhở những đơn vị, cá nhân kết quả hoàn thành nhiệm vụ thấp hoặc chấp hành mệnh lệnh không nghiêm./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.658.823
    Online: 39