Thực hiện Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19, ngày 29/8/2021, UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND về chuyển trạng thái tổ chức dạy học ở các trường học trên địa bàn thị xã trong điều kiện dịch Covid-19.

Theo đó, một số nội dung Kế hoạch bao gồm:

1. Tổ chức tựu trường và khai giảng năm học mới

1.1. Tựu trường

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các trường học trên địa bàn không tổ chức tựu trường bằng hình thức tập trung. Trên cơ sở thực tiễn của mỗi nhà trường, Hiệu trưởng chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên thông qua hình thức trực tuyến, qua các trang mạng xã hội và các hình thức khác chuyển tải những thông tin cần thiết: Giới thiệu về tình hình nhà trường, về truyền thống của nhà trường và của địa phương; giới thiệu về giáo viên chủ nhiệm, về tình hình lớp, việc phân công, bố trí giáo viên giảng dạy tại lớp; giới thiệu về nội quy, các quy định của lớp, của trường; kế hoạch chuyển trạng thái học tập trong điều kiện có dịch bệnh, hướng dẫn phụ huynh, học sinh chuẩn bị các phương tiện, cài đặt các phần mềm hỗ trợ dạy học; hướng dẫn phụ huynh, học sinh chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho năm học mới (trường hợp phụ huynh không ở nhà, nhà trường, giáo viên cung cấp thông tin qua hệ thống tin nhắn của nhóm, lớp hoặc trao đổi qua điện thoại cho phụ huynh,...). Việc tổ chức tựu trường hoàn thành trước ngày 02/9/2021.

1.2. Khai giảng năm học 2021-2022

- Đối với bậc học Mầm non: Không tổ chức khai giảng năm học mới.

- Đối với các trường TH, TH&THCS, THCS, THPT, hệ GDTX tại trường Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh và trường Cao đẳng Công Thương Thái Nguyên: Khai giảng năm học mới được tổ chức vào ngày 05/9/2021 bằng hình thức trực tuyến theo lớp học; các trường học xây dựng kịch bản Khai giảng năm học mới đảm bảo ngắn, gọn, thời lượng trong khoảng 30 phút, nội dung chủ yếu nhằm tạo sự hứng khởi cho giáo viên và học sinh để chuẩn bị bước vào năm học mới, đồng thời tuyên truyền để phụ huynh, học sinh hiểu thêm về ý nghĩa của Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, ý nghĩa của Ngày khai giảng năm học mới. Tại Lễ Khai giảng, phụ huynh, học sinh nắm thêm về kế hoạch dạy học trong thời gian tới, đặc biệt là kế hoạch chuyển trạng thái học tập trong điều kiện có dịch bệnh Covid-19.

2. Tổ chức hoạt động dạy học

2.1. Đối với Bậc học Mầm non

Từ ngày 06/9/2021 đến khi có thông báo trẻ đến trường: Không tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Các nhà trường khuyến khích giáo viên khai thác nguồn học liệu mở ở kho học liệu của Bộ GDĐT, Sở GDĐT, lựa chọn các nội dung phù hợp để hướng dẫn các kỹ năng chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy trẻ cho phụ huynh, đồng thời phối hợp với phụ huynh hướng dẫn kỹ năng tự phục vụ cho trẻ, kỹ năng phòng tránh dịch bệnh, các bài tập vận động  cơ thể, các trò chơi phù hợp với đối tượng trẻ.

2.2. Đối với các trường TH, TH&THCS, THCS, THPT, hệ GDTX tại trường Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh và trường Cao đẳng Công Thương Thái Nguyên

Từ ngày 06/9/2021 đến khi có thông báo học sinh đến trường, các trường học tổ chức dạy học trực tuyến. Đối với lớp 1 chưa tổ chức hoạt động dạy học trực tuyến cho đến khi có thông báo.

Căn cứ vào diễn biến tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã, UBND thị xã sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động dạy học phù hợp để vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch vừa đảm bảo giữ vững chất lượng và yêu cầu tiến độ kế hoạch năm học.

a) Yêu cầu đối với việc triển khai dạy học trực tuyến:

- Các trường học rà soát, khảo sát điều kiện đáp ứng việc tổ chức dạy học trực tuyến:

+ Tổ chức rà soát, khảo sát về cơ sở vật chất, máy tính, đường truyền mạng để tổ chức dạy học trực tuyến của giáo viên; đánh giá mức độ đáp ứng việc dạy học trực tuyến của giáo viên để xây dựng kế hoạch đảm bảo phù hợp.

+ Khảo sát về cơ sở vật chất, máy tính, đường truyền mạng; năng lực đáp ứng của học sinh khi tham gia học trực tuyến và khả năng quản lý của phụ huynh đối với việc học trực tuyến của học sinh; đánh giá mức độ đáp ứng việc học trực tuyến của học sinh để có kế hoạch hỗ trợ đối với những học sinh không đáp ứng được về các điều kiện đảm bảo.

Hiện nay, các trường đã tổ chức rà soát, khảo sát các điều kiện để tổ chức dạy học trực tuyến, khẩn trương xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến, thời gian hoàn thành xây dựng kế hoạch trước ngày 31/8/2021.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ dạy học trực tuyến cho đội ngũ giáo viên.

b) Nội dung dạy học trực tuyến

Hoạt động dạy học trực tuyến được thực hiện theo các bài học hoặc chủ đề trong chương trình giáo dục của cấp học, bảo đảm sự tương tác giữa giáo viên và học sinh trong quá trình tổ chức dạy học. Nội dung dạy học trực tuyến phải đáp ứng mức độ cần đạt hoặc yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục theo quy định của Bộ GDĐT; việc xác định nội dung cụ thể để dạy học trực tuyến do giáo viên chủ động đề xuất đảm bảo điều kiện đáp ứng việc tiếp thu bài học của học sinh, trên cơ sở đề xuất của giáo viên, tổ chuyên môn thẩm định, thống nhất trình Hiệu trưởng phê duyệt nội dung dạy học trực tuyến.

Giáo viên dạy học trực tuyến thực hiện các hoạt động chính sau: Tổ chức giờ học trực tuyến để giảng bài và hướng dẫn học sinh học tập; giao nhiệm vụ học tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; theo dõi và hỗ trợ học sinh khai thác nội dung học tập từ học liệu dạy học trực tuyến; tư vấn, hỗ trợ, trả lời câu hỏi và giải đáp thắc mắc của học sinh.

Học sinh học tập trực tuyến thực hiện các hoạt động chính sau: Tham dự giờ học trực tuyến do giáo viên tổ chức; thực hiện các hoạt động học tập và kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu của giáo viên; khai thác nội dung học tập từ học liệu dạy học trực tuyến; đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi đối với giáo viên và các học sinh khác.

c) Công tác kiểm tra, đánh giá trong dạy học trực tuyến và học liệu dạy học trực tuyến:

Thực hiện theo Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

d) Quản lý và lưu trữ hồ sơ dạy học trực tuyến:

Hồ sơ dạy học trực tuyến được bảo quản và lưu trữ tại cơ sở giáo dục gồm:

- Hồ sơ, minh chứng, dữ liệu về quá trình dạy học trực tuyến;

- Kế hoạch dạy học trực tuyến tại cơ sở giáo dục chi tiết theo tuần, tháng, năm cho từng môn học, từng hoạt động giáo dục;

- Hồ sơ kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của học sinh theo quy định hiện hành của Bộ GDĐT.

Các trường học quy định cụ thể quy trình và thời hạn lưu giữ hồ sơ dạy học trực tuyến theo Luật Lưu trữ và các văn bản quy định hiện hành.

3. Chế độ thông tin, báo cáo

Đối với trường THPT Hồng Lĩnh, Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh, Cao đẳng Công thương Thái Nguyên (hệ GDTX) trực tiếp báo cáo về Sở GDĐT kế hoạch tổ chức tựu trường, khai giảng và dạy học trực tuyến theo quy định.

Đối với các trường TH, TH&THCS, THCS báo cáo về Phòng GDĐT các nội dung: Kịch bản, chương trình Lễ khai giảng; Kế hoạch dạy học trực tuyến. Thời gian báo cáo trước ngày 31/8/2021.

(Nội dung Kế hoạch kèm theo)

Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị có liên quan và các trường học, UBND các phường, xã căn cứ nhiệm vụ trong Kế hoạch để tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định và kịp thời.

Trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ vào tình hình dịch bệnh trên địa bàn, UBND thị xã sẽ có điều chỉnh đảm bảo phù hợp với thực tiễn./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 791.871
    Online: 36