UBND thị xã Hồng Lĩnh vừa có thông báo số 240/TB-UBND ngày 15/6/2021 về việc công khai thông tin quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Hồng Lĩnh (lần 2). Đề nghị các tổ chức, cá nhân và Nhân dân tham gia góp ý. Nội dung công bố bao gồm:

+ Báo cáo tóm tắt nội dung phương án Quy hoạch sử dụng đất năm 2030 của thị xã Hồng Lĩnh.
+ Bản đồ Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hồng Lĩnh.
+ Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Hồng Lĩnh.

Nội dung đóng góp ý kiến gửi về UBND thị xã (qua phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã) trước ngày 16/7/2021.

Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các tổ chức, cá nhân và Nhân dân!

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.756.294
    Online: 48