Ban thường vụ Thị ủy tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị xã (mở rộng) sơ kết đánh giá tình hình, sơ kết đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.

    Nét nổi bật 9 tháng đầu năm, Ban thường vụ Thị ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Giá trị sản xuất CN-TTCN ước đạt 864 tỷ đồng, bằng 63,1% kế hoạch năm, tăng 7,2% so với cùng kỳ. Giá trị kinh doanh thương mại, dịch vụ ước đạt 1.892 tỷ đồng, bằng 60,6,2% kế hoạch năm. Thành lập mới 28 doanh nghiệp (tăng 04 DN so với cùng kỳ) và 01 hợp tác xã. Thu hút mới 07 dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, tổng vốn đăng ký 1.584 tỷ đồng.

    Đẩy mạnh thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, đến nay, 110 công trình chỉnh trang đô thị đã được duyệt danh mục, 88/110 công trình đã phê duyệt chủ trương đầu tư; 57/110 công trình đã phê duyệt báo cáo KTKT, đạt 51,8%; có 36/57 công trình đã khởi công xây dựng (trong đó đã hoàn thành 23 công trình).Văn hóa, xã hội có nhiều khởi sắc. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Thực hiện tốt việc sắp xếp các trường học, sáp nhập các trường tiểu học, trung học cơ sở tại phường Đức Thuận, phường Đậu Liêu; sáp nhập Trường THPT Hồng Lĩnh và Trường THPT Hồng Lam thành Trường THPT Hồng Lĩnh. Quốc phòng an ninh được giữ vững. hực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Một số ý kiến tham luận tại Hội nghị

    Trong công tác xây dựng Đảng đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng,  khoa giáo, Dân vận; Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và kiểm tra Đảng, giám sát; Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở và đại hội Đảng bộ thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2020 -2025 thành công tốt đẹp.

     Bên cạnh những kết quả đạt được, 9 tháng đầu năm vẫn còn một số tồn tại Tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn gặp nhiều khó khăn; sản phẩm sản xuất ra khó tiêu thụ; thương mại, dịch vụ trầm lắng. Thị trường lao động chưa đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, gây khó khăn cho kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Một số dự án triển khai chậm so với kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng trong chỉnh trang đô thị vẫn còn có những khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Tổ chức thực hiện kế hoạch chỉnh trang đô thị năm 2020 chậm tiến độ; tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự đô thị vẫn còn xẩy ra. Việc công nhận lại diện tích thửa đất có vườn, ao gắn liền với thửa đất có nhà ở có nguồn gốc trước ngày 18/12/1980 có nhiều khó khăn, vướng mắc. Công tác vệ sinh môi trường tại các tổ dân phố chưa được duy trì thường xuyên. Thực hiện Đề án xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị ở một số đơn vị không hiệu quả, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội chưa nghiêm. Kết quả ứng dụng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 chưa đạt yêu cầu; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, xử lý công việc của cán bộ, công chức, viên chức hiệu quả chưa cao. Chất lượng công tác khám, chữa bệnh đã có nhiều cải thiện nhưng so với mặt bằng chung của tỉnh vẫn còn một số hạn chế. Chất lượng giáo dục thiếu ổn định. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Đồng chí Bí thư Thị ủy Đặng Thanh Hải kết luận các vấn đề tại Hội nghị

    Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận ghi nhận những kết quả đạt được cũng như những khó khăn hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời đánh giá, phân tích sâu và kỹ các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện để tìm giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng còn lại, nhằm hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2020./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.340.281
    Online: 34