UBND thị xã đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Hợi 2019 và kỷ niệm 27 năm thành lập thị xã; hướng dẫn triển khai Nghị định 122 của Chính phủ về Nghị định 122/2018/NĐ-CP xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"; Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao chất lượng nếp sống văn minh đô thị năm 2019. Đ/c Đinh Văn Hồng - Phó chủ tịch UBND Thị xã đã chủ trì hội nghị.

Năm 2018, Phòng Văn hóa - Thông tin đã tham mưu quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hoá và thông tin. Trong năm, Phòng đã tham mưu gần 150 văn bản chỉ đạo trên các lĩnh vực, tham mưu công tác quản lý chỉ đạo khôi phục và tôn tạo, lập hồ sơ công nhận, chỉ đạo hoạt động các di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước và các sưh kiện diễn ra trên địa bàn. Bên cạnh đó, công tác thể dục thể thao, du lịch, phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá " cũng đã được tập trung triển kghai thực hiện có hiệu quả, năm 2018, có 90,1% gia đình được công nhận gia đình văn hoá, có 35 Thôn, Tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hoá.

Đối với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, mừng xuân Kỷ Hợi và chào mừng kỷ niệm 27 năm thành lập Thị xã, UBND Thị xã đã xây dựng kế hoạch với các hoạt động cụ thể. Trong dịp này, bên cạnh việc chỉ đạo 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng cờ, khẩu hiệu nơi công sở, những đơn vị có điều kiện thì làm thêm cổng chào, đèn màu trang trí với chủ đề mừng Đảng, mừng Xuân và chào mừng kỷ niệm 27 năm thành lập Thị xã; UBND Thị xã sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao như: tổ chức Hội báo Xuân Kỷ Hợi, tổ chức chương trình bắn pháo hoa chào đón Giao thừa, tổ chức giải kéo co nam nữ, hội thơ Tết Nguyên Tiêu, phối hợp tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019… Bên cạnh đó, các phường, xã cũng sẽ tổ chức các lễ hội như: đua thuyền truyền thống ở phường Trung Lương, báo ân Đô Đài Ngự Sử Bùi Cầm Hổ ở phường Đậu Liêu…; đồng thời tổ chức các hoạt động thi đầu thể thao, giao lưu văn hoá, văn nghệ, gặp mặt con em xa quê về ăn Tết.

Để tổ chức các hoạt động vui tươi, sôi nổi, lành mạnh và bổ ích phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, trong thời gian này Thị xã Hồng Lĩnh đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về các hoạt động có ý nghĩa trong dịp mừng Đảng, mừng xuân và kỷ niệm 27 năm thành lập Thị xã, đồng thời phát động nhân dân ra quân vệ sinh môi trường tại cơ quan, công sở và cộng đồng khu dân cư.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND Thị xã yêu cầu các phường xã, các cơ quan, đơn vị, trường học phải xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng thời Thị xã cũng đã giao trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân, cơ quan đơn vị trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình để thực hiện kế hoạch có hiệu quả, tạo không khí vui tươi và phấn khởi trong toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân /.

Thu Hằng - Thanh Trúc


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
 Liên kết website
Thống kê: 866.558
Online: 46